ขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ ส่งผลอย่างไรบ้าง?

10/07/2023 16:09 น.

สิ่งที่คนขับรถทุกคนทราบเป็นอย่างดี คือรถยนต์ทุกคันจะต้องมี พ.ร.บ.รถยนต์ เนื่องจากเป็นข้อบังคับตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 โดย พ.ร.บ. รถยนต์ ถือว่าเป็นประกันรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งจะมีอายุความคุ้มครองเพียง 1 ปีเท่านั้น  ดังนั้นเจ้าของรถยนต์ทุกคันจึงต้องทำการต่อ พ.ร.บ. เป็นประจำทุกปี ข้อดีของการทำ พ.ร.บ. รถยนต์ นั้นจะช่วยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่กฎหมายกำหนด  แต่หากปล่อยให้ พ.ร.บ. รถยนต์ขาดต่อ   จะส่งผลเสียต่อรถยนต์อย่างไรบ้าง วันนี้คานะ รวมมาไว้ให้แล้ว

 

1.หากเกิดอุบัติเหตุ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

อุบัติเหตุรถยนต์

ที่มาของรูป: https://www.freepik.com/free-photo/insurance-agent-working-during-site-car-accident-claim-process-people-car-insurance-claim_5597948.htm#query=car%20accident&position=7&from_view=search&track=ais

 

เป็นที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ มีหน้าที่ในการคุ้มครองรถยนต์ คนขับ และบุคคลภายนอก จากอุบัติเหตุ หากรถขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ จะส่งผลเสียโดยเฉพาะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ดังนี้

 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุไม่มีคู่กรณี

หากขาดต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ เจ้าของรถจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณี แม้ว่าเจ้าของรถจะได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตก็ตาม เช่น ขับรถชนต้นไม้ หรือขับรถชนกำแพง เป็นต้น

 

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีคู่กรณี

หากรถขาดต่อ พ.ร.บ. เกิดอุบัติเหตุที่มีคู่กรณี จะสามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้​

  • เจ้าของรถเป็นฝ่ายถูก

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี เจ้าของรถจะได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เสียหาย

  • เจ้าของรถเป็นฝ่ายผิด

กรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบมีคู่กรณี เช่น ขับรถชนบุคคลภายนอกได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ทางคู่กรณีจะสามารถเบิกค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งทางกองทุนฯ จะทำการจ่ายชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ประสบภัยก่อน จากนั้นจะทำการไล่เบี้ยคืนจากเจ้าของรถ โดยจะคิดเงินเพิ่มเติมอีก 20% รวมกับค่าปรับที่ไม่ทำการต่อ พ.ร.บ. รถยนต์ และค่าปรับที่นำรถไม่มี พ.ร.บ. มาใช้งานไม่เกิน 10,000 บาท

 

2.ไม่สามารถต่อภาษีรถยนต์ได้