ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง เมืองไทยประกันภัย
PA Happy Kid Happy Kid แผน 1 1,500 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Happy Kid Happy Kid แผน 2 2,000 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Happy Kid Happy Kid แผน 3 2,500 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy Your Happy แผน 1 1,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy Your Happy แผน 2 2,100 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy Your Happy แผน 3 3,000 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) (ไม่รวมการถูก ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) (ไม่รวมการถูก ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย) 200,000 300,000 500,000 300,000 500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูก ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูก ฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 100,000 150,000 250,000 150,000 250,000 500,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 250,000 150,000 250,000 500,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง(อบ.1)จากการก่อการร้าย
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง(อบ.1)จากการก่อการร้าย - - - 150,000 250,000 500,000
5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ สาธารณะ
5. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ สาธารณะ 400,000 600,000 1,000,000 600,000 1,000,000 2,000,000
6. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสาร รถจักรยานยนต์ และการถูก ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
6. การรักษาพยาบาล ต่ออุบัติเหตุ แต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสาร รถจักรยานยนต์ และการถูก ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 20,000 30,000 50,000 15,000 25,000 50,000
7. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อน ลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้าย)
7. กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อน ลวก และบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรมหรือ ถูกทำร้าย) 40,000 60,000 100,000 - - -
8. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณี รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละ ครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถ จักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายและการก่อการร้าย)
8. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณี รักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล สูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละ ครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถ จักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายและการก่อการร้าย) - - - 300 500 1,000
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการ จัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจาก การ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน) (รวมการขับขี่ / โดยสาร รถจักรยานยนต์ และการถูก ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการ จัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจาก การ บาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน) (รวมการขับขี่ / โดยสาร รถจักรยานยนต์ และการถูก ฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 1 เดือน - 15 ปี 1 เดือน - 15 ปี 1 เดือน - 15 ปี 16 - 65 ปี 16 - 65 ปี 16 - 65 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน

เพิ่มเพื่อน รับคะแนน The1 จำนวน 1,600 คะแนน

เพิ่มเพื่อน รับคะแนน The1 จำนวน 1,600 คะแนน

ง่ายๆ เพียงลงทะเบียนรับสิทธิ์ รับเพิ่มคะแนนเดอะวัน 1,600 คะแนน สำหรับลูกค้าที่เพิ่มเพื่อนกับ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ คลิกอ่าน...
สุดพิเศษ! ลูกค้าเก่าต่ออายุประกัน

สุดพิเศษ! ลูกค้าเก่าต่ออายุประกัน

ดีลนี้เฉพาะลูกค้าเก่าต่ออายุประกันเท่านั้น ลดสูงสด 10 เปอร์เซนต์ แบ่งจ่ายเงินสด 0 เปอร์เซนต์สูงสุด 6 เดือน คลิกอ่าน...