ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง อลิอันซ์ อยุธยา ประกันภัย เมืองไทยประกันภัย
PA Tarmjai แผน 1 CHD 3,540 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Tarmjai แผน 2 CHD 4,140 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Tarmjai แผน 3 CHD 5,340 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Tarmjai แผน 1 2,960 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Tarmjai แผน 2 3,560 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Tarmjai แผน 3 4,760 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy แผน 1 1,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy แผน 2 2,100 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy แผน 3 3,000 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
1. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 300,000 500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
2. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 150,000 250,000 500,000
3. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
3. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 150,000 250,000 500,000
4. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการก่อการร้าย
4. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการก่อการร้าย 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 150,000 250,000 500,000
5. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ สาธารณะ
5. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ สาธารณะ 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 600,000 1,000,000 2,000,000
6. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
6. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 25,000 50,000 100,000 25,000 50,000 100,000 15,000 25,000 50,000
7. กระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
7. กระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) - - - - - - - - -
8. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายและการก่อการร้าย)
8. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายและการก่อการร้าย) 500 500 500 500 500 500 300 500 1,000
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน) (รวมการขับขี่ / โดยสาร รถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน) (รวมการขับขี่ / โดยสาร รถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 10,000 10,000 10,000
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 1 เดือน - 19 ปี 1 เดือน - 19 ปี 1 เดือน - 19 ปี 20-60 ปี 20-60 ปี 20-60 ปี 16 - 65 ปี 16 - 65 ปี 16 - 65 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน