ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง เมืองไทยประกันภัย
PA Happy Kid แผน 1 1,500 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Happy Kid แผน 2 2,000 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Happy Kid แผน 3 2,500 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy แผน 1 1,600 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy แผน 2 2,100 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด PA Your Happy แผน 3 3,000 บาท สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)
1. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) (ไม่รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย) 200,000 300,000 500,000 300,000 500,000 1,000,000
2. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
2. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย 100,000 150,000 250,000 150,000 250,000 500,000
3. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์
3. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์ 100,000 150,000 250,000 150,000 250,000 500,000
4. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการก่อการร้าย
4. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากการก่อการร้าย - - - 150,000 250,000 500,000
5. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ สาธารณะ
5. การเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) จากอุบัติเหตุ สาธารณะ 400,000 600,000 1,000,000 600,000 1,000,000 2,000,000
6. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
6. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 20,000 30,000 50,000 15,000 25,000 50,000
7. กระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
7. กระดูกแตกหักไฟไหม้น้ำร้อนลวกและบาดเจ็บอวัยวะภายใน (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 40,000 60,000 100,000 - - -
8. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายและการก่อการร้าย)
8. เงินชดเชยรายได้รายวันกรณีรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลสูงสุด 365 วันต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์การถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายและการก่อการร้าย) - - - 300 500 1,000
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน) (รวมการขับขี่ / โดยสาร รถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
9. ค่าปลงศพและค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วย (ระยะเวลารอคอยจากการเจ็บป่วย 180 วัน) (รวมการขับขี่ / โดยสาร รถจักรยานยนต์และการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย) 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 1 เดือน - 15 ปี 1 เดือน - 15 ปี 1 เดือน - 15 ปี 16 - 65 ปี 16 - 65 ปี 16 - 65 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน