ประกันรถยนต์ vs ประกันอะไหล่รถยนต์ ต่างกันยังไง?

01/11/2023 09:09 น.

ประกันรถยนต์ vs ประกันอะไหล่รถยนต์ ต่างกันยังไง?

ที่มาของรูป: https://www.freepik.com/free-photo/car-technician-with-stethoscope-car-showroom_6190108.htm#query=car%20insurance&position=12&from_view=search

สำหรับใครที่มีรถยนต์ หนึ่งในสิ่งจำเป็นที่รถทุกคันต้องมีคือประกันรถยนต์ ที่เป็นสิ่งที่จะคอยคุ้มครองทั้งตัวเจ้าของรถ และคู่กรณี ในยามที่เกิดอุบัติเหตุ แต่นอกเหนือจากประกันรถยนต์แล้ว ก็ยังมีประกันอะไหล่อีกด้วย ซึ่งหลายๆ คนอาจเกิดความสับสนระหว่าง ประกันรถยนต์ และประกันอะไหล่รถยนต์ ที่ให้ความคุ้มครองคล้ายๆ กัน แต่แท้จริงแล้วประกันทั้งสองประเภทนั้นมีความแตกต่างกัน และให้การคุ้มครองที่ต่างกันโดยสิ้นเชิง เพื่อทำความเข้าใจมากขึ้น วันนี้คานะจะมาแนะนำว่า ประกันรถยนต์ และประกันอะไหล่ มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง?
 

ประกันรถยนต์

ประกันรถยนต์ เป็นประกันที่มีหน้าที่ในการคุ้มครอง “ผู้เอาประกัน” และ “รถผู้เอาประกัน” ในกรณีที่เกิดความเสียหายจาก วินาศภัย หรืออุบัติเหตุทางรถยนต์ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตัวรถยนต์ หรือความเสียหายที่เกิดต่อร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สินของผู้โดยสารภายในรถ หรือบุคคลภายนอก ประกันรถยนต์ก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแผนประกันที่ “ผู้เอาประกัน” เลือกไว้ โดยจะมีตั้งแต่ประกันชั้น 1 ไปจนถึงประกันชั้น 3
 

ประโยชน์ และความสำคัญของประกันรถยนต์

ความแตกต่างประกันรถยนต์และประกันอะไหล่รถยนต์

 

ที่มาของรูป: https://www.freepik.com/free-photo/insurance-agent-working-during-site-car-accident-claim-process-people-car-insurance-claim_5597944.htm#query=car%20accident&position=29&from_view=search
 

1. คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ และทรัพย์สินของคู่กรณี*

ประกันรถยนต์จะทำหน้าที่ในการช่วยดูแลคุ้มครองรถยนต์ของเราในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุในรูปแบบต่างๆ ประกันจะช่วยเราลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดต่อรถยนต์ นอกจากนี้ประกันยังช่วยคุ้มครองในกรณีที่รถสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือเกิดไฟใหม้ น้ำท่วมรถ ประกันรถยนต์จะช่วยออกค่าใช้จ่ายทดแทนรถที่เสียหายไป โดยจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในกรณีที่ต้องเสียเงินซื้อรถใหม่ นอกจากนี้ประกันรถยนต์ก็ยังช่วยออกค่าใช้จ่ายในกรณีที่เราเป็นฝ่ายสร้างความเสียหายต่อคู่กรณีอีกด้วย ทั้งนี้การคุ้มครองของประกันก็จะขึ้นอยู่กับแพ็คเกจประกันท่ีเราเลือก ว่าจะคุ้มครองมากน้อยแค่ไหน