พ.ร.บ. คุ้มครองอะไรบ้าง?

08/05/2024 10:21 น.

 

คานะรวบรวมทั้งข้อมูลเบื้องต้น และรายละเอียดความคุ้มครองต่างๆ ของพ.ร.บ. มาแชร์ให้ทุกคนได้รู้ถึงสิทธิประโยชน์จากการจ่ายเงิน ต่อ พ.ร.บ. ในทุกๆ ปีไม่ให้เสียเปล่า

 

"พ.ร.บ." คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งจะคุ้มครองในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

 

โดยความคุ้มครองเบื้องต้น พรบ. จะคุ้มครองโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ว่าใครถูก หรือ ผิด มีค่ารักษาพยาบาล 30,000 บาท จ่ายตามจริง   และในกรณีที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 35,000 บาท

และเมื่อพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะมีค่ารักษาพยาบาล 80,000 บาท จ่ายตามจริง  และในกรณีที่เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ 500,000 บาท

 

นอกจากนี้หากพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เป็นฝ่ายผิด จะยังมีความคุ้มครองอื่นๆ อีก ดังนี้

  • สูญเสียนิ้วตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป ไม่ว่ากี่นิ้วก็ตามจะได้ค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 200,000 บาท
  • สูญเสียอวัยวะใดๆ ก็ได้ 1 ส่วน เช่น ตาบอด , หูหนวก , เป็นใบ้ , อวัยวะสืบพันธ์ , แขน ขา
    มือ เท้า นิ้ว ฯลฯ จะได้รับค่าสินไหมทดแทนสูงสุด 250,000 บาท
  • กรณีที่ต้องนอนโรงพยาบาลจะได้รับค่าสินไหมทดแทนวันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน

 

จะสังเกตว่า ความคุ้มครองของ พ.ร.บ. จะคุ้มครองเฉพาะชีวิตของผู้ประสบเหตุเท่านั้น จะไม่คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือรถของเรา ดังนั้นการซื้อประกันรถยนต์ภาคสมัครใจเพื่อเพิ่มเติมความคุ้มครองทรัพย์สินและรถของเรา จะทำให้เราอุ่นใจในการใช้รถใช้ถนนได้มากขึ้น ซื้อพ.ร.บ. หรือประกันรถยนต์ได้ง่ายๆ ติดต่อคานะได้เลย ครบ จบ ทุกความต้องการ