ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง เมืองไทยประกันชีวิต
แผน1 9,887 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) 500,000 / ปี
100,000 / ครั้ง
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการบริการพยาบาลประจำวัน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการบริการพยาบาลประจำวัน
 • ค่าห้องปกติ
 • ค่าห้องปกติ
2,000
 • ค่าห้อง ICU
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง
2.2 ค่ารักษาพยาบาล
2.2 ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน
จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์วิสัญญี
 • ค่าแพทย์วิสัญญี
จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆตามที่ระบุในกรมธรรม์
จ่ายตามจริง
3. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
3. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก -
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 20-59 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน