ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครอง เมืองไทยประกันชีวิต เมืองไทยประกันภัย
แผน1 9,887 บาท
(สำหรับผู้หญิง อายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
แผน1 14,500 บาท
(สำหรับอายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
แผน2 18,000 บาท
(สำหรับอายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
แผน3 29,000 บาท
(สำหรับอายุ 35 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต
1. คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 50,000 10,000 10,000 10,000
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD)
2. ค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) 500,000 / ปี 200,000 / ปี 500,000 / ปี 1,000,000 / ปี
100,000 / ครั้ง - - -
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการบริการพยาบาลประจำวัน
2.1 ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการบริการพยาบาลประจำวัน
 • ค่าห้องปกติ
 • ค่าห้องปกติ
2,000 6,000 8,000 14,000
 • ค่าห้อง ICU
 • ค่าห้อง ICU
จ่ายตามจริง 12,000 16,000 28,000
2.2 ค่ารักษาพยาบาล
2.2 ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน
 • ค่าแพทย์ตรวจรักษาในโรงพยาบาลต่อวัน
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
 • ค่าแพทย์ผ่าตัดและหัตถการ
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่าแพทย์วิสัญญี
 • ค่าแพทย์วิสัญญี
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
 • ค่าห้องผ่าตัดและอุปกรณ์ในห้องผ่าตัด
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆตามที่ระบุในกรมธรรม์
 • ค่ารักษาพยาบาลอื่น ๆตามที่ระบุในกรมธรรม์
จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
3. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก
3. ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุฉุกเฉินเนื่องจากการบาดเจ็บภายในเวลา 24 ชั่วโมงหลังเกิดอุบัติเหตุรวมทั้งรักษาต่อเนื่องภายใน 15 วัน หลังจากวันที่รับการรักษาครั้งแรก - จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง จ่ายตามจริง
อายุรับประกัน
อายุรับประกัน 20-59 ปี 11-70 ปี 11-70 ปี 11-70 ปี

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน