ประกันบ้านและทรัพย์สิน

ความคุ้มครอง เอ็ม เอส ไอ จี
Easy 1 1,100 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Easy 1 2,749 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Easy 2 1,499 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Easy 2 3,747 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Easy 3 1,899 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Easy 3 4,747 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Easy 4 2,900 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 1 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
Easy 4 7,249 บาท
(เบี้ยประกันภัยต่อ 3 ปี)
สนใจประกันนี้ ดูรายละเอียด
ทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย
ทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตราเครื่องใช้ไฟฟ้าและทรัพย์สินอื่นๆเพื่อการอยู่อาศัย First Loss Baht 200,000 First Loss Baht 200,000 First Loss Baht 300,000 First Loss Baht 300,000 First Loss Baht 500,000 First Loss Baht 500,000 First Loss Baht 1,000,000 First Loss Baht 1,000,000
1. อัคคีภัย
1. อัคคีภัย
 • ไฟไหม้ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิดภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
 • ไฟไหม้ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดจากการลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิดภัยจากการเฉี่ยวและ/หรือการชนของยวดยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
200,000 200,000 300,000 300,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000
 • ภัยธรรมชาติ : ภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิและภัยจากลูกเห็บ (รวมทุกภัย)
 • ภัยธรรมชาติ : ภัยจากน้ำท่วมภัยจากลมพายุภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลี่นใต้น้ำหรือสึนามิและภัยจากลูกเห็บ (รวมทุกภัย)
ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000 ทุกภัยรวมกันไม่เกิน 20,000
ภัยเพิ่มเติม: ความสูญเสีย หรือ ความ เสียหายจาก
ภัยเพิ่มเติม: ความสูญเสีย หรือ ความ เสียหายจาก
 • ควัน
 • ควัน
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 • ลูกเห็บ
 • ลูกเห็บ
100,000 100,000 150,000 150,000 250,000 250,000 500,000 500,000
 • ลมพายุ
 • ลมพายุ
100,000 100,000 150,000 150,000 250,000 250,000 500,000 500,000
 • แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
 • แผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
100,000 100,000 150,000 150,000 250,000 250,000 500,000 500,000
 • น้ำท่วม
 • น้ำท่วม
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 • การนัดหยุดงานการจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมืองศาสนาหรือลัทธินิยม)
 • การนัดหยุดงานการจลาจลหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมืองศาสนาหรือลัทธินิยม)
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เกิดจากฟ้าผ่าหรือทำให้เกิดไฟไหม้)
 • ความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (เกิดจากฟ้าผ่าหรือทำให้เกิดไฟไหม้)
20,000 20,000 30,000 30,000 50,000 50,000 100,000 100,000
ความคุ้มครองเพิ่มเติมเฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม)
ความคุ้มครองเพิ่มเติมเฉพาะหมวดที่ 1 (อัคคีภัยและภัยเพิ่มเติม)
 • ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
 • ค่าใช้จ่ายและ/หรือค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกาย
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
 • ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี
 • การล้มของเสาอากาศ (ของทีวี หรือวิทยุ) และ/หรือการหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้
 • การล้มของเสาอากาศ (ของทีวี หรือวิทยุ) และ/หรือการหักโค่นของต้นไม้หรือกิ่งไม้
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
 • ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์สิน
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี
 • ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิกพนักงานสำรวจวิศวกรที่ปรึกษาสำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่
 • ค่าใช้จ่ายค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิกพนักงานสำรวจวิศวกรที่ปรึกษาสำหรับการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี
 • ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมายป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆนอกอาคาร
 • ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมายป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตรึงตราอื่นๆนอกอาคาร
20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี 20,000 ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และต่อปี
 • ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บและค่าทดแทนการตายของสุนัขหรือแมวภายใต้ความคุ้มครองหมวดที่ 1
 • ค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บและค่าทดแทนการตายของสุนัขหรือแมวภายใต้ความคุ้มครองหมวดที่ 1
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
2. โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่อง รอยงัดแงะ)
2. โจรกรรม (การลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ที่ปรากฏร่อง รอยงัดแงะ)
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง
 • ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เก็บอยู่ภายในอาคารสิ่งปลูกสร้าง
20,000 20,000 30,000 30,000 50,000 50,000 100,000 100,000
 • ความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างประตู-หน้าต่างซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ
 • ความเสียหายต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างประตู-หน้าต่างซึ่งเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์ล๊อคและกุญแจ
3. กระจก:ที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก)
3. กระจก:ที่ติดตั้งตรึงตราเป็นส่วนหนึ่งของตัวอาคารสิ่งปลูกสร้าง (อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอก) ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
4. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก : สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น (ภายในสถานที่เอาประกันภัย)
4. ความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก : สำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ และความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น (ภายในสถานที่เอาประกันภัย) 50,000 50,000 150,000 150,000 250,000 250,000 500,000 500,000
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
5. อุบัติเหตุส่วนบุคคล
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล – เฉพาะผู้เอา ประกันภัยอายุ 1-70 ปี : คุ้มครองการ เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมการขับขี่ /โดยสารรถจักรยานยนต์)
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล – เฉพาะผู้เอา ประกันภัยอายุ 1-70 ปี : คุ้มครองการ เสียชีวิตสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร (ไม่รวมการขับขี่ /โดยสารรถจักรยานยนต์)
- - - - - - - -
 • เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและ/หรือคนรับใช้และ/หรือผู้ซึ่งปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใต้ความคุ้มครองจากอัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติมในหมวดที่ 1 หรือการโจรกรรมในหมวดที่ 2 (100,000 บาท ต่อคนสูงสุด 3 คน อายุ 1-70 ปี)
 • เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของสมาชิกในครอบครัวและ/หรือคนรับใช้และ/หรือผู้ซึ่งปกติพักอาศัยอยู่กับผู้เอาประกันภัยซึ่งเกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัยเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายใต้ความคุ้มครองจากอัคคีภัยและความคุ้มครองเพิ่มเติมในหมวดที่ 1 หรือการโจรกรรมในหมวดที่ 2 (100,000 บาท ต่อคนสูงสุด 3 คน อายุ 1-70 ปี)
ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
บริการเพิ่มเติม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี
บริการเพิ่มเติม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท 1 ครั้งต่อปี ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
ทุนเอาประกันภัย
ทุนเอาประกันภัย 200,000 200,000 300,000 300,000 500,000 500,000 1,000,000 1,000,000

ประกันภัยแนะนำ และโปรโมชัน