เหตุผลที่ควรทำประกันบ้านช่วงหน้าฝน

21/08/2023 13:12 น.

ในช่วงฤดูฝน เป็นช่วงที่มีโอกาสเกิดภัยธรรมชาติ เช่น ลม พายุฤดูฝน อยู่บ่อยครั้ง ซึ่งภัยธรรมชาติเหล่านี้ส่งผลเสียต่อบ้าน หรือที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็น ไฟไหม้จากฟ้าผ่า หรือตัวบ้านเสียหาย เป็นต้น ทำให้เกิดการสูญเสียทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามมา ดังนั้นการทำประกันบ้านและทรัพย์สิน  จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกบ้านควรมี เพื่อคุ้มครองความเสียหาย จากพายุฝน และเหตุไม่คาดฝัน การทำประกันบ้านในช่วงหน้าฝนจำเป็นอย่างไรบ้าง วันนี้คานะจะพาทุกคนไปไขข้อสงสัย

 

ปัญหาบ้านช่วงหน้าฝน

ฟ้าผ่า

ที่มาของรูป: https://www.freepik.com/premium-photo/lighting-storm-suburban-house-generative-ai_40043104.htm

 

อย่างที่ทราบกันดีว่า ในช่วงหน้าฝนเป็นช่วงที่มักเกิดภัยพิบัติมากที่สุด ซึ่งเสี่ยงที่จะทำให้บ้านเรือนเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่า หรือภัยจากน้ำฝน และลูกเห็บ โดยปัญหาที่มักเกิดขึ้นกับบ้านช่วงหน้าฝน มีดังนี้

ฟ้าผ่า

กรณีฟ้าผ่า เกิดขึ้นในช่วงที่มีเมฆฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากเมฆแต่ละก้อนจะเกิดประจุไฟฟ้าสะสมเคลื่อนที่ และเมื่อประจุไฟฟ้าเคลื่อนไหลผ่านไปสู่ก้อนเมฆอีกก้อนหนึ่ง จนเกิดเป็นเส้นสายฟ้า และเป็นฟ้าผ่าขึ้นได้ ส่วนสาเหตุที่ทำให้บ้านเสี่ยงต่อการถูกฟ้าฝ่าเนื่องจากภายในบ้านมีวัตถุล่อฟ้า เช่น ปลั๊กไฟ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่ทำปฏิกิริยากับสายฟ้า อาจทำให้เกิดประกายไฟ หรือเพลิงไหม้ภายในบ้านได้

 

กระเบื้องหลังคาเสียหาย

เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงหน้าฝนที่ค่อนข้างแปรปรวน ทำให้มีลมพัดแรง หรือลูกเห็บตก สร้างความเสียหายต่อหลังคาบ้านได้ โดยเฉพาะบ้านที่มีกระเบื้องหลังคาที่เสื่อมคุณภาพ เป็นสาเหตุที่ทำให้กระเบื้องปลิวหลุดล่อนไปเมื่อมี ลมแรง และพายุฝนฟ้าคะนอง ซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้าน

 

อัคคีภัยที่เกิดจากการช็อตของเครื่องใช้ไฟฟ้า

ในยามที่ฝนตกหนัก อาจทำให้หลังคาบ้านเกิดการรั่วซึมได้ ซึ่งน้ำที่หยดจากหลังคานั้นอาจตกลงมาใส่ปลั๊กไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้า นอกจากนี้น้ำฝนอาจไหลเข้าไปในมิเตอร์ไฟฟ้า ทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ได้ โดยเฉพาะบ้านไม้ หรือบ้านที่มีอายุมาก มีโอกาสเกิดอัคคีภัยได้ง่าย ก่อให้เกิดความสูญเสียในที่สุด

 

เหตุผลที่ควรมีประกันบ้าน