เรื่องที่คนซื้อประกันภัยบ้านต้องรู้

04/07/2023 15:31 น.

บ้าน คือที่อยู่พักอาศัยที่ทุกคนต้องมี แต่ทว่าบางครั้งเรื่องไม่คาดฝันก็อาจเกิดขึ้นกับบ้านของเราได้ทุกเมื่อ ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายจากอัคคีภัย หรือความเสียหายจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึง ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจนำมาสู่ค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ดังนั้นประกันภัยบ้านและทรัพย์สิน  จึงเป็นสิ่งที่คนมีบ้านทุกคนควรมีติดไว้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายจากเรื่องไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับบ้านของเราทุกเมื่อ ซึ่งประกันภัยบ้านสำคัญอย่างไร และมีเรื่องอะไรที่ควรรู้บ้าง วันนี้คานะรวมมาไว้ให้แล้ว

 

ประกันภัยบ้าน

ที่มาของรูป: https://www.freepik.com/free-photo/model-house-project-blueprints_10421618.htm#page=3&query=home&position=12&from_view=search&track=sph

 

ประกันภัยบ้านคืออะไร

ประกันภัยบ้าน คือ ประกันที่ให้ความคุ้มครองสิ่งปลูกสร้างที่อยู่อาศัย เช่น บ้าน คอนโด เป็นต้น ในกรณีที่เกิดเหตุที่สร้างความเสียหายต่อตัวบ้าน หรือทรัพย์สินภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ น้ำท่วม หรือถูกโจรกรรม ซึ่งบริษัทประกันจะเข้ามาทำหน้าที่ประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้น และจ่ายค่าชดเชยตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนด

 

ประกันภัยบ้าน มีอะไรบ้าง?

ประกันภัยบ้าน มีการแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น โดยแบ่งออกเป็น ดังนี้

ประกันอัคคีภัย

เป็นประกันที่กฎหมายบังคับให้บ้านทุกหลังต้องมี ซึ่งจะให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อบ้าน เช่น ไฟไหม้ ฟ้าผ่า แก๊สรั่ว หรือเหตุระเบิดทุกชนิด เป็นต้น แต่จะไม่คุ้มครองรวมในกรณีที่เกิดภัยพิบัติ โดยประกันอัคคีภัยจะมีอายุที่ค่อนข้างสั้น เจ้าของต่ออายุทุก 1 ปี หรือทุก ๆ 2-3 ปี ซึ่งยิ่งระยะการคุ้มครองนาน ก็จะมีเบี้ยประกันที่ถูกกว่าระยะสั้น สำหรับราคาของเบี้ยประกันนั้นจะอยู่ที่ไม่เกิน 0.1% ของมูลค่าบ้าน

 

ประกันภัยพิบัติ

เป็นประกันภัยที่คุ้มครองจากกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติ เช่น พายุ แผ่นดินไหว เป็นต้น โดยตามกรมธรรม์จะต้องเป็นภัยพิบัติที่มีความรุนแรง หากเป็นแผ่นดินไหวจะต้องมีความรุนแรง 7 ริกเตอร์ขึ้นไป หรือหากเป็นพายุต้องมีความเร็วลมตั้งแต่ 120 กิโลเมตร/ชั่วโมง แต่จะไม่คุ้มครองบ้านที่อยู่ในบริเวณพื้นที่รองรับน้ำ พื้นที่กักเก็บน้ำ หรือทางน้ำผ่าน ส่วนเบี้ยประกันของประกันภัยพิบัตินั้น จะไม่เกิน 0.5% ของความคุ้มครองต่อปี

 

ประกันสินเชื่อบ้าน

เรียกอีกอย่างว่าประกันคุ้มครองหลักทรัพย์ (TMRA) เป็นประกันที่ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองในกรณี ที่ผู้ขอสินเชื่อเสียชีวิตหรือไม่มีความสามารถในการผ่อนชำระค่าบ้านต่อไปโดยบริษัทประกันจะทำหน้าที่ในการรับผิดชอบชำระหนี้ส่วนที่เหลือให้ธนาคารที่ออกสินเชื่อ เพื่อเป็นหลักประกันว่าหนี้สินของสินเชื่อบ้าน จะไม่ตกไปเป็นภาระของสมาชิกคนในครอบครัว

 

ซื้อประกันบ้านควรพิจารณาอะไรบ้าง?