วิธีป้องกันลูกรักจากไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก

15/05/2024 15:42 น.

ในช่วงฤดูฝนมักจะมีโรคภัยตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคไข้เลือดออกที่จะพบมากในหมู่เด็ก ซึ่งในเด็กนั้นมีโอกาสเสี่ยงเกิดโรคมากกว่าผู้ใหญ่เพราะระบบภูมิต้านทานในร่างกายยังไม่สมบูรณ์ และเพื่อเป็นการป้องกันลูกของเราจากโรคหรืออาการเจ็บป่วย วันนี้คานะจะมาแนะนำวิธีป้องกันลูกรักจากโรคไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก ว่ามีอะไรบ้าง..

โรคไข้หวัดใหญ่

โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่เชื้อติดต่อกันได้ทาง ไอ จาม หรือการสัมผัส โดยเชื้อจะเข้าสู่ร่างกายผ่านทาง ตา จมูก และปาก
 

วิธีป้องกันลูกน้อยจากไข้หวัดใหญ่

1.หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า เนื่องจากเชื้อโรคจะสามารถเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายผ่านทาง ตา จมูก ปาก และควรหมั่นล้างมือก่อนที่จะใกล้ชิดเด็ก 

2.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการเพิ่มภูมิป้องกันโรค

3.หมั่นทำความสะอาดของใช้อยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อฆ่าเชื้อโรคบนสิ่งของ เช่น ของเล่น ของใช้ส่วนตัวของเด็ก หรืออุปกรณ์อื่นๆ ภายในบ้าน เป็นต้น

4.หลีกเลี่ยงการไปสถานที่แออัดในช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่
 

ที่มาของรูป:

https://www.freepik.com/free-photo/sick-asian-boy-being-examined-by-male-doctor-white-background_3763232.htm#&position=0&from_view=detail#&position=0&from_view=detail
 

โรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออกเกิดจากการติดเชื้อของไวรัสเดงกี โดยมียุงเป็นพาหะนำโรค สามารถพบได้ในเด็กเล็กไปจนถึงผู้ใหญ่ และมีการแพร่ระบาดมากที่สุดในช่วงหน้าฝน
 

วิธีปกป้องลูกน้อยให้ห่างไกลจากไข้เลือดออก

1.ปรับสภาพแวดล้อมภายในบ้าน ให้สะอาด และโล่งโปร่ง ไม่ให้มีมุมมืดอับทึบที่เป็นที่พักของยุง

2.ฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกทั้งหมด 3 เข็ม

3.กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ปิดฝาสำหรับภาชนะที่มีน้ำขัง เปลี่ยนน้ำในแจกันเป็นประจำ และกลบทำลายหลุมน้ำขัง เพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ได้ เป็นต้น

4.ใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุง เช่น ยาทากันยุง, แผ่นแปะป้องกันยุง, สเปรย์กำจัดยุง หรือ ยาจุดกันยุง เป็นต้น
 

ที่มาของรูป:

https://www.freepik.com/premium-photo/little-girl-has-skin-rash-allergy-itchy-her-arm-from-mosquito-bite_25842530.htm#query=asian%20child%20dengue&position=0&from_view=search

ทั้งหมดเป็นเพียงการป้องกันเบื้องต้นเท่านั้น ฉะนั้นเราควรป้องกันไว้ก่อนที่จะเกิดเหตุไม่คาดคิดกับคนที่คุณรัก มีประกันไว้อุ่นใจแน่นอน คานะขอแนะนำประกันภัยไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก เบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 419 บาท/ปี* เท่านั้น และเริ่มคุ้มครองตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด