วิธีเบิก พ.ร.บ. รถยนต์ ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

18/08/2023 14:11 น.

อย่างที่ทราบกันดีว่า พ.ร.บ. รถยนต์ เป็นประกันภาคบังคับ ที่มีขึ้นตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปี 2535 เพื่อทำหน้าที่คุ้มครองผู้ขับขี่ และบุคคลภายนอกจากอุบัติเหตุ ด้วยการช่วยเหลือค่าเสียหายเบื้องต้น หรือค่ารักษาพยาบาล  ตามความคุ้มครองของ พ.ร.บ.แต่หลายคนอาจยังไม่ทราบ ว่าวิธีเบิก พ.ร.บ. รถยนต์นั้นต้องดำเนินการอย่างไร และใช้เอกสารอะไรบ้าง? วันนี้คานะ จะพาทุกคนไปหาคำตอบค่ะ

อุบัติเหตุรถยนต์

ที่มาของรูป : https://www.freepik.com/free-photo/woman-crashed-into-car_12036469.htm

 

วิธีเบิก พ.ร.บ. รถยนต์

หลังจากที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ผู้เสียหายสามารถเบิกค่ารักษากับ พ.ร.บ. รถยนต์ได้ หากในกรณีที่บาดเจ็บจนต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้ดำเนินการแจ้งสิทธิ์ที่ต้องการใช้กับบริษัทประกันที่ทำ พ.ร.บ. ไว้ โดยจะต้องเตรียมเอกสาร และบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดอุบัติเหตุ เพื่อดำเนินเรื่องขอเคลม

 

หากเป็นกรณีที่ประสบอุบัติเหตุและมีอาการบาดเจ็บรุนแรง จนไม่สามารถดำเนินการติดต่อกับบริษัทประกันได้ สามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนที่เป็นญาติ หรือคู่สมรส ดำเนินการแทนได้ ด้วยการทำเรื่องเบิก พ.ร.บ. ผ่านโรงพยาบาลที่รักษาตัวอยู่ หรือทำเรื่องผ่านบริษัทประกันที่ทำ พ.ร.บ. ไว้ โดยการดำเนินเรื่องเบิก พ.ร.บ. ทำได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 180 วัน หลังจากเกิดอุบัติเหตุ หลังจากที่ทำเรื่องเบิกแล้ว พ.ร.บ. จะจ่ายค่าเสียหายเบื้องต้น หรือค่าสินไหมทดแทน ภายในเวลา 7 วัน