เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถ?

21/04/2023 17:34 น.

เบิก พ.ร.บ. ได้ไหม ถ้าไม่ใช่เจ้าของรถ

https://www.freepik.com/premium-photo/car-accident-road-damaged-after-colliding-with-motorbike-road_15924276.htm#query=accident&position=29&from_view=search&track=sph

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ แต่ผู้ขับไม่ใช่เจ้าของรถ จะสามารถเบิก พ.ร.บ. ได้หรือไม่?

คำตอบคือ ถึงแม้จะไม่ใช่เจ้าของรถก็สามารถเบิก พ.ร.บ. “ได้” เพราะ พ.ร.บ. รถยนต์ หรือประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับจะคุ้มครองผู้ประสบภัยบนท้องถนนทั้งหมด คุ้มครองทั้งคนขับ ผู้โดยสาร บุคคลภายนอกทั้งคู่กรณี และคนที่เดินถนน โดยสามารถใช้สิทธิ์ค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข ดังนี้
 

1. กรณีเป็นฝ่ายถูก

จะได้รับความคุ้มครอง 3 เรื่องด้วยกัน ดังนี้
1.1 ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริง) วงเงินไม่เกิน 80,000 บาท
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท
1.3 ชดเชยรายวัน วันละ 200 บาท ไม่เกิน 20 วัน ในกรณีที่เป็นผู้ป่วยใน (IPD) วงเงินคุ้มครอง 4,000 บาท

2.กรณีเป็นฝ่ายผิด

จะได้รับความคุ้มครองเพียง 2 อย่างเท่านั้น
2.1 ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (จ่ายตามจริง) วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท
2.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร วงเงินคุ้มครอง 35,000 บาท

ในส่วนของ ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หากผู้ขับไม่ใช่เจ้าของรถ ความคุ้มครองจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ดังนี้

 

1. กรณีที่มีผู้ขับมีใบขับขี่ และเจ้าของรถทำประกันแบบไม่ระบุผู้ขับ

ผู้ขับที่ไม่ใช่เจ้าของรถก็จะได้รับความคุ้มครองเช่นกัน โดยสามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองตามประกันรถยนต์ที่ซื้อไว้ได้เลย
 

2. กรณีที่มีผู้ขับมีใบขับขี่ แต่เจ้าของรถซื้อประกันรถยนต์แบบระบุคนขับ

ผู้ขับที่ไม่ใช่เจ้าของรถจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกให้กับบริษัทประกันก่อน ถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้
 

3. ในกรณีที่ผู้ขับขี่ไม่มีใบขับขี่ ไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์แบบไม่ระบุผู้ขับ และแบบระบุผู้ขับ

ผู้ขับที่ไม่ใช่เจ้าของรถจะต้องจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมด และไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆ จากประกันรถยนต์เลย แต่ประกันรถยนต์จะสำรองจ่ายในส่วนของความเสียหายของบุคคลภายนอกให้ก่อน และจะมาเรียกเก็บในภายหลัง

สรุป

กรณีที่ยืมรถของคนอื่นมาขับแล้วดันเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด ก็สามารถเบิก พ.ร.บ. ได้ ในส่วนของ พ.ร.บ. รถยนต์ จะคุ้มครองทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้ขับ ผู้โดยสาร รวมถึงบุคคลภายนอก คานะขอแนะนำทำ พ.ร.บ. ออนไลน์ กับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ สมัครง่าย ครบ จบ ทุกความต้องการในที่เดียว

 ส่วนประกันรถยนต์ จะไม่คุ้มครองทุกกรณี หากผู้ขับไม่มีใบขับขี่ แต่ในกรณีที่ผู้ขับมีใบขับขี่ และมีประกันแบบไม่ระบุคนขับ จะสามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้ตามกรมธรรม์ประกันทั้งหมด แต่ในกรณีที่ผู้ขับมีใบขับขี่ แต่ประกันรถเป็นแบบระบุคนขับ ผู้ขับจะต้องจ่ายค่าเสียหายในส่วนแรกก่อน จึงจะสามารถใช้สิทธิ์ความคุ้มครองได้