ขับรถไม่บ่อย กลัวไม่คุ้มค่าเบี้ยประกันทำไงดี?

11/11/2022 09:41 น.


ที่มาของรูป : https://www.freepik.com/premium-photo/vehicle-parked-front-wide-garage-double-door-paved-driveway-typical-contemporary-american-home_31955684.htm#page=2&query=car%20parked%20house&position=28&from_view=search&track=sph

สำหรับหลายๆ คนที่ใช้รถน้อย ไม่ค่อยมีโอกาสได้ขับรถเดินทางไปไหนไกล ขับรถไปกลับระหว่างบ้าน และที่ทำงานเป็นส่วนใหญ่ รวมไปถึงใครที่ที่บ้านมีรถหลายคัน ถ้าต้องจ่ายเบี้ยประกันให้ทุกคันก็กลัวจะไม่คุ้ม “ประกันแบบเติมไมล์” ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้คนที่ใช้รถน้อย เพราะจ่ายเบี้ยแค่ตามที่ใช้ ใช้รถแค่ไหน จ่ายเบี้ยตามไมล์

อีกทั้งยังสามารถซื้อไมล์เพิ่มระหว่างปีหากไมล์ใกล้หมดแล้ว แต่วันที่คุ้มครองยังเหลือ หากนานๆ ขับรถทีแล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น ไม่ว่าจะอุบัติเหตุเล็กน้อยแค่ไหนก็คุ้มครองทั้งหมด เพราะดูแลแบบประกันชั้น 1 เพิ่มเติมคือ “ใช้น้อย ก็จ่ายน้อยตามที่ใช้” ค่าเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,200 บาท* แถมยังเลือกจ่ายตามระยะไมล์ได้ตั้งแต่เริ่ม และสามารถเติม Top up ความคุ้มครองได้สบายๆ ตามใจเรา ทั้งนี้การสิ้นสุดความคุ้มครองจะมีอยู่ 2 กรณีด้วยกัน คือ
1. เมื่อระยะไมล์หมดก่อนวันคุ้มครอง
2. เมื่อวันคุ้มครองสิ้นสุดลง คานะแนะนำว่าให้ซื้อระยะไมล์เพิ่มล่วงหน้าก่อนที่ระยะไมล์จริงจะหมด และกรณีที่ใช้ระยะไมล์ไม่หมด ไมล์ที่เหลือจะถูกโอนไปในปีถัดไปหลังจากทำการต่ออายุเรียบร้อยแล้ว

ในยุคนี้หลายๆ บริษัทประกันภัยก็เริ่มหันมารับฟังเสียงของผู้ใช้มากขึ้น จึงมีตัวเลือกรูปแบบประกันหลายรูปแบบ และตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และสำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ได้ขับรถบ่อย และกลัวว่าจ่ายเบี้ยประกันแล้วไม่คุ้ม คานะมองว่า “ประกันแบบเติมไมล์” ถือว่าตอบโจทย์มากๆ ทั้งคุ้มค่า และไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงๆ แบบเดิมอีกต่อไป