EP03 เคลมได้ป่ะ!? ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับรถบิ๊กไบค์ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

26/01/2023 17:15 น.


 

ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝน โดยเฉพาะช่วงนี้ฝนตกบ่อย ก็อยากฝากเตือนทุกท่านที่ขับรถ ก็ขอให้ใช้ความระมัดระวัง โดยเฉพาะการขับรถด้วยความเร็ว ก็มักจะนำมาซึ่งความสูญเสียในชีวิต ร่างกายและทรัพย์สิน ขอให้ทุกท่าน โปรดใช้ความระวังในการขับรถเดินทางทุกครั้งด้วยนะครับ

และในวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนถือเป็นอุบัติเหตุที่มีความสูญเสียต่อชีวิตร่างกาย การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ มีความจำเป็นสำหรับคนไทย เพราะข้อจำกัดระบบขนส่งสาธารณะ จากข้อมูลของกรมการขนส่งทางบก ระบุตัวเลขรถจักรยานยนต์จดทะเบียนสะสมในระบบสูงกว่า 20.8 ล้านคัน และรถจักรยานยนต์สาธารณะ 1.9 แสนคัน แต่ละปีมีอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์เฉลี่ย 33,000 - 35,000 ครั้ง และมักมีความรุนแรงมาก ต้องมีผู้เสียชีวิตถึงร้อยละ 50 ทำให้ทุกครั้งของการเกิดเหตุ ต้องมีผู้เสียชีวิตราว 15,000 คนต่อปี ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถทุกประเภท รถจักรยานยนต์คิดเป็น 75% ของผู้เสียชีวิตทางถนนในประเทศไทยจากรถทุกประเภท

ซึ่งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถทุกประเภททั่วโลก รถจักรยานยนต์คิดเป็น 28% ของผู้เสียชีวิตทางถนนด้วยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย มักจะมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ร่ายกาย และทรัพย์สิน โดยสาเหตุหลักๆจะมาจาก 3 สาเหตุดังนี้

1. ขับรถด้วยความสูง

2. การขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด

3. เมาแล้วขับ

เอาล่ะครับเมื่อพูดถึงความเร็วของรถจักรยานยนต์ ก็มักจะนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย  ซึ่งเราคงหลักเลี่ยงไม่ได้นะครับ เพราะการขับขี่รถจักรยานยนต์ ก็เคยมีการเปรียบเปยพูดว่า “เนื้อหุ้มเหล็ก” ซึ่งแน่นอนครับว่า เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้ว ก็มีโอกาสได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกายได้ง่าย และในวันนี้ผมขอพูดถึงความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ โดยเฉพาะรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ กันนะครับ

จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ ที่วิ่งด้วยความสูง ก็มักจะเกิดขึ้นกับรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ซึ่งเราจะเห็นในข่าว เกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่ละครั้ง ก็จะมีผู้เสียชีวิต เพราะด้วยความเร็วของรถ ทางกรมการขนส่งทางบก ก็เลยมีมาตราการในการออกกฎหมายสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  จะต้องมีทักษะในการขับขี่รถเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้รถใช้ถนน  ซึ่งหากทางกรมการขนส่งทางบกได้ออกกฎหมายใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับรถบิ๊กไบค์โดยเฉพาะ ก็เชื่อได้ว่าอุบัติเหตุจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ น่าจะลดน้อยลง  

เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น หากรถจักรยานยนต์ สำหรับรถบิ๊กไบค์  ได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับและประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สิน ก็จะมีความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบของการประกันภัย  และหากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ “ไม่มีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับรถบิ๊กไบค์ ประกันภัยคุ้มครองหรือไม่

ในเรื่องของการประกันภัยรถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์  ซึ่งจะมีผลอะไรหรือไม่ในเรื่องใบอนุญาตขับขี่รถเมื่อกฎหมายใหม่ออกมาสำหรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับรถบิ๊กไบค์ โดยเฉพาะถึงจะสามารถขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  ในเรื่องของกฎหมายมีความสำคัญเป็นอย่างมาก  สำหรับสำหรับผู้ที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ต้องมีทักษะ และความสามารถในการขับขี่เป็นอย่างมาก ถือเป็นเรื่องที่ดี สำหรับผู้จะต้องขับขี่รถจักรยานยนต์ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่มีผลบังคับ

แต่ในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ จะมีผลอะไรหรือไม่ ในเรื่องข้อกำหนดใบอนุญาตขับขี่ตามที่กฎหมายกำหนด ผมขอชี้แจงเรียนให้ทราบในส่วนของการประกันภัย ดังนี้นะครับ

ในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ ก็จะกำหนดความรับผิดชอบออกเป็น 2 ส่วน คือในเรื่องของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือที่เข้าใจกัน คือ พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ในส่วนของใบอนุญาตขับขี่ไม่มีข้อกำหนดว่าผู้ขับขี่รถในขณะเกิดอุบัติเหตุจะมีใบอนุญาตขับขี่หรือไม่ เนื่องจากเจตนารมย์ของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ) ได้ให้ความสำคัญของชีวิต ร่างกายหรืออนามัย ของผู้ประสบภัยเป็นหลัก เมื่อมีผู้ประสบภัยจากรถ ไม่ว่าจะเป็นผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลภายนอกรถ ในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่จะเอามาเป็นข้อยกเว้น ในการปฎิเสธความรับผิดต่อผู้ประสบภัยไม่ได้

ดังนั้นเมื่อกฎหมายได้กำหนดข้อบังคับให้ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ต้องใช้ใบอนุญาตสำหรับรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ โดยเฉพาะตามที่กฎหมายกำหนด ก็จะไม่มีผลต่อความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ( พรบ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ) แต่อย่างใด ถึงแม้จะไม่มีผลตามเงื่อนไขของการประกันภัยภาคบังคับ ( พรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ) แต่อย่าลืมนะครับว่าผิดกฎหมาย ซึ่งจะมีผลต่อผู้ขับขี่รถในขณะเกิดเหตุใช้ชนิดประเภทของใบอนุญาตขับขี่ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดนะครับ

และในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ  หากรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ได้ทำประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ซึ่งคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์  เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ แม้ผู้ขับขี่จะใช้ใบอนุญาตขับขี่ผิดประเภท  ความเสียหายที่เกิดขึ้นในการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ก็ให้ความคุ้มครองเช่นกันครับ เพราะในเงื่อนไขข้อยกเว้นในส่วนของการประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ยังไม่มีการปรับปรุง เงื่อนไขของใบอนุญาตต้องขับให้ถูกชนิดประเภทของรถที่ใช้ให้ตรงตามกฎหมายในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่ เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้น หากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ บิ๊กไบค์ ใช้ใบอนุญาตขับขี่รถชนิดประเภทใดๆก็ตาม ยังคงให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถ และรวมถึงความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินบุคคลภายนอกด้วยครับ ถึงแม้ว่าบริษัทประกันภัยจะปฎิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่ได้ แต่ขอให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์ ควรเคารพกฎหมายและข้อบังคับในเรื่องของใบอนุญาตขับขี่รถ แม้จะไม่ผิดเงื่อนไขกรมธรรม์ แต่ก็ผิดกฎหมายนะครับ

พบกับบทความที่มีประโยชน์และสาระความรู้เรื่องของประกันได้ในรายการ เคลมได้ป่ะ!? ที่ช่อง YouTube ของ กรุงศรี ออโต้ นะครับhttps://www.youtube.com/watch?v=mNFbeuGIb4s&list=PLoHwRneB14sgdtabcCV54FeBSmW0T-BHD