ประกันภัยไซเบอร์

ประกันภัยไซเบอร์

กรุงเทพประกันภัย

อุ่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยประกันภัยไซเบอร์ เพื่อคนยุคดิจิทัล
คุ้มครอง ความเสียหายจากภัยโจรกรรมทางอินเทอร์เน็ต การถูกโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลที่ก่อให้เกิดความสูญเสียทางการเงิน การถูกกรรโชกทรัพย์ที่ทำให้สูญเสียเงินเรียกค่าไถ่ การถูกกลั่นแกล้งที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียง รวมถึงการถูกฉ้อโกงจากการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

  • มั่นใจ เหมาะสำหรับคนที่ทำธุรกรรมออนไลน์ซึ่งรวมถึงผู้ซื้อหรือผู้ขายสินค้าออนไลน์
  • คุ้มค่า มีให้เลือก 3 แผน ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 200 บาท

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย