ประกันภัย พ.ร.บ.

ประกันภัย พ.ร.บ.

เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) คือพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 นับเป็นกฎหมายภาคบังคับ ซึ่งกำหนดให้รถทุกคันที่มีการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกจะต้องทำ เพื่อคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และชดเชยได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ได้คำนึงว่าผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากรถยนต์จะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่
คุณสามารถซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) ออนไลน์ของเมืองไทยประกันภัย พร้อมความคุ้มครองชดเชยรายวันสูงสุด 200 บาท/วัน* สามารถทำ พ.ร.บ. รถยนต์ รถปิกอัพ ออนไลน์ และเลือกวิธีการชำระเงินได้หลากหลายช่องทาง ทั้งบัตรเครดิต QR Code PromptPay ทางธนาคาร หรือจุดให้บริการชำระเงิน
 

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 

บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย