ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยไทยวิวัฒน์
 •  “เที่ยวไปให้สุด คุ้มครองครบตลอดทริป แบบที่คุณต้องการ” กับ ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส
 • ให้ความคุ้มครองในกรณีเจ็บป่วย และอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 
 •  ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทาง ท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลก 
 •  ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหาย ของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง 
 •  เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อ ทั้งแบบรายเที่ยว รายปี และประกันเดินทางเปิดปิด ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท**
 • มั่นใจกับความคุ้มครองที่เหนือกว่า
 • คุ้มครองค่ารักษาสูงถึง 5 ล้านบาท**
 • ไม่ต้องสำรองจ่าย รักษาได้ทุกโรงพยาบาลทั่วโลก
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และการเดินทางทั่วโลก 24 ชั่วโมง
 • คุ้มครองค่ารักษาการบาดเจ็บ จากกีฬาเสี่ยงภัย สกี ดำน้ำ ปีนเขา บันจี้จัมพ์
 • ไม่จำกัดอายุผู้ทำประกันภัย
 • คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้า
 • คุ้มครองสัมภาระ กระเป่า เสียหาย/สูญหาย

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกัน ภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย

**เงื่อนไขการรับประกันภัยและวงเงินความคุ้มครองขึ้นอยู่กับแผนประกัน