เมืองไทย Happy Trip

เมืองไทย Happy Trip

เมืองไทยประกันภัย
 • ไม่ว่าจะเดินทางคนเดียว เที่ยวกับครอบครัว หรือไปกับแก๊งเพื่อน
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 165 บาท คุ้มครองตั้งแต่อายุ 1 – 80 ปี
 • คุ้มครองตลอดทริปกับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 5 ล้านบาท
 • เจ็บป่วยไม่ต้องสำรองจ่ายกรณีรักษาตัวแบบผู้ป่วยใน
 • อุ่นใจด้วยบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง แม้อยู่ต่างแดน
 • กลับถึงไทยแล้วไม่สบาย ก็ยังคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย
 • พิเศษ สำหรับลูกค้า กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เพียงซื้อประกันเดินทาง
  รายเที่ยว : รับ Starbuck e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท
  รายปี : รับเพิ่ม! บัตรเงินสด King Power มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท
  ตั้งแต่วันนี้ - 
   29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย