ผลิตภัณฑ์ประกันภัยอื่นๆ > ประกันเฉพาะโรค > ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids
ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids

ประกันอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids

เมืองไทยประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพเฉพาะโรค Care for Kids

  • คุ้มครองคุณและบุตร ในกรมธรรม์เดียว
  • คุ้มครองทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยโรคฮิตตามฤดูกาล* ไม่ว่าจะเป็น ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โรคปอดอักเสบหรือปอดบวม และอาหารเป็นพิษ/โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน
  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลของบุตรสูงสุด 100,000 บาท ต่ออุบัติเหตุหรือต่อการเจ็บป่วย
  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 1,600 บาทต่อปี

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย