ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ

ประกันมะเร็ง เจอ จ่าย จบ

เจนเนอราลี่ ประกันภัย
  • มะเร็ง เจอ จ่าย จบ รับเงินก้อนไว้รักษา สูงสุด 500,000 บาท
  •  รับเงินช่วยเหลือรายเดือน 10,000 บาท (สูงสุด 6 เดือน) 
  • เบี้ยประกันประกันโรคร้ายตัวนี้สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้* 
  • หากคนในครอบครัวเคยเป็นมะเร็งคุณก็สามารถทำประกันโรคร้ายได้หากพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เคยเป็นหลังอายุ 65 ปีขึ้นไป
  • กรณีเมื่อตรวจพบมะเร็งทุกระยะในเพศชาย** รับเงินก้อนทันทีสูงสุด 1 ล้านบาท

*ค่าเบี้ยประกันสุขภาพข้างต้น ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามจำนวนที่จ่ายจริง ไม่เกิน 15,000 บาท (ทั้งนี้เมื่อรวมค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ได้ใช้สิทธิการลดหย่อนภาษีตามเงื่อนไขกรมสรรพากรแล้ว จะต้องไม่เกิน 100,000 บาท)  ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

**โรคมะเร็งที่กำหนดของเพศชาย: มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งปอด มะเร็งตับ มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งลำไส้ตรง มะเร็งลำไส้เล็ก มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก เฉพาะที่เกิดขึ้นกับเยื่อบุช่องปาก (ไม่รวมริมฝีปาก) ลิ้น เหงือก กราม หรือต่อมน้ำลาย และมะเร็งหลอดคอ

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

• บริษัท เจนเนอราลี่ (ประกันภัย) ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลสุขภาพ เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย