Baan Easy & Condo Easy

Baan Easy & Condo Easy

เอ็ม เอส ไอ จี

• คุ้มครองทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัยตามความเสียหายที่แท้จริง ในวงเงินสูงสุด 1 ล้านบาท 
• คุ้มครองความเสียหายจาก ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ระเบิด ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า โจรกรรม และภัยอื่นๆ
• คุ้มครองความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ สูงสุด 500,000 บาท
• คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก สูงสุด 500,000 บาท 
• บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง 
*เงื่อนไขความคุ้มครองข้างต้นเป็นแผน Easy 4

เงื่อนไขการรับประกัน
• รับประกันภัยเฉพาะสิ่งปลูกสร้างคอนกรีตล้วนเท่านั้น 
• แผนประกันภัยนี้เหมาะสำหรับบ้าน/ห้องชุดที่ใช้เพื่ออยู่อาศัยราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท
• แผน Easy 1 สำหรับบ้าน/ห้องชุดราคาน้อยกว่า 3 ล้านบาทเท่านั้น
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับประกันภัย 1 กรมธรรม์ต่อ 1 หลัง/ยูนิต สำหรับแผนความคุ้มครองนี้
• ทรัพย์สินภายในที่อยู่อาศัย ไม่รวมถึงวอลเปเปอร์ และทรัพย์สินส่วนบุคคล เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา และ/หรืออุปกรณือิเล็กโทรนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารพกพาทุกประเภท และ/หรือกล้องถ่ายรูป วีดีโอ และ/หรือ สื่อบันทึกต่างๆ
• ความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท สำหรับความเสียหายในแต่ละครั้งและทุกครั้งอันเกิดจากภัยเนื่องจากน้ำ (เฉพาะห้องชุดคอนโดมิเนียม)


*หมายเหตุ: • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง     
• บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย