ประกันรถยนต์ชั้น 3

ประกันรถยนต์ชั้น 3

เมืองไทยประกันภัย


รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ประกันรถยนต์ชั้น 3  คุ้มครอง 90 วัน เริ่มต้นเพียง 555 บาท ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก 
  • เหมาะสำหรับคนที่ใช้รถน้อยแต่ยังต้องการความคุ้มครองรถคู่กรณี
  • พร้อมรับกรมธรรม์ออนไลน์สะดวก รวดเร็ว 


เงื่อนไขการรับประกัน

  • รับประกันภัยรหัสรถ 110 ใช้ส่วนบุคคล ไม่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า 
  • รหัสรถ 210 รถตู้โดยสารส่วนบุคคล จดทะเบียนไม่เกิน 15 ที่นั่ง
  • รหัสรถ 320 ใช้เพื่อการพาณิชย์ไม่เกิน 4 ตัน ไม่ใช้เพื่อการบรรทุกและขนส่งสินค้าที่มีความเสี่ยงภัยสูง เช่น เชื้อเพลิง กรด แก๊ส ห้ามใช้อัตราเบี้ยนี้กับรถกระบะบรรทุกติดตู้ทึบ เช่น ตู้แห้ง หรือติดตั้งคอกสูงกว่าหัวเก๋ง
  • ไม่จำกัดยี่ห้อรุ่นรถและอายุรถ

     

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง
หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
รับประกันภัยโดย ริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 
 ทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย     

                                                 

ประกันภัยแนะนำ