โปรโมชั่น > ถูกผิดมีคู่กรณี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก
ถูกผิดมีคู่กรณี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

ถูกผิดมีคู่กรณี ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก

รายละเอียดประกัน
 • ทุนประกัน: 100,000 บาท
 • ทรัพย์สินส่วนบุคคล: 2,500,000 บาท
 • ซ่อม: อู่
 • ค่าเสียหายส่วนแรก: 3,000 บาท
คุ้มครองบุคคลภายนอก
 • คุ้มครองชีวิตต่อคน: 500,000 บาท
 • คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง: 10,000,000 บาท
 • ทรัพย์สินบุคคลภายนอก: 2,500,000 บาท
คุ้มครองเพิ่มเติม
 • อุบัติเหตุส่วนบุคคล: 50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล: 50,000 บาท
 • ประกันตัวผู้ขับขี่: 50,000 บาท

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 

 • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 – 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
 • คุ้มครองทั้งรถเก่า รถใหม่ อายุไม่เกิน 12 ปี 
 • ต้องเป็นรถส่วนบุคคลไม่รับจ้างหรือให้เช่า
 • รับประกันภัยเฉพาะรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง (เก๋ง), รถบรรทุกส่วนบุคคลไม่เกิน 3 ตัน (ปิคอัพ)
 • ไม่รับประกันภัยรถรับจ้าง, รถสปอร์ต, รถดัดแปลง, รถแต่งซิ่ง, รถรับจ้างสาธารณะ และรถเช่า
 • กรณีรถติดอุปกรณ์เสริมทางบริษัทฯ จะคุ้มครองในวงเงินราคาตามมาตรฐานโรงงานเท่านั้น
 • กรณีรถเกิดอุบัติเหตุชนกับยานพาหนทางบก จะได้รับการยกเว้น “ไม่เก็บ Deduct”.
 • ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน เฉพาะบริษัทประกันภัยและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยเงื่อนไขการแบ่งชำระสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ 
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *เนื่องด้วยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ