โปรโมชั่น > โปร 10.10 รับเลย ! ความคุ้ม 2 ต่อ
โปร 10.10 รับเลย ! ความคุ้ม 2 ต่อ

โปร 10.10 รับเลย ! ความคุ้ม 2 ต่อ

  • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย 10 ต.ค. 64 – 15 ต.ค. 64 (6 วัน)
  • สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยรถยนต์ หรือ บิ๊ก ไบค์ ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไปผ่านเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ระหว่างวันที่ 10 ต.ค. 64 – 15 ต.ค. 64 และชำระเงินครบถ้วนภายใน 31 ต.ค. 64
  • รถจักรยานยนต์บิ๊ก ไบค์จะต้องมีขนาดเครื่องยนต์ 250 cc ขึ้นไป
  • กรมธรรม์ประกันภัย 3 โรคกวนใจ จะเริ่มต้นคุ้มครองในวันที่ 15 พ.ย. 64 เวลา 00.01น. (ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี)
  • ผู้เอาประกันกรมธรรม์ประกันภัย 3 โรคกวนใจ ต้องเป็นบุคคลเดียวกันกับผู้เอาประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจเท่านั้น 
  • ประกันภัย 3 โรคกวนใจ ได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก และ โรคติดต่อที่มียุงเป็นพาหะ (โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา และโรคไข้มาลาเรียหรือโรคไข้ป่า)
  • รายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขการรับประกันภัยของประกันภัย 3 โรคกวนใจ เป็นไปตามที่บมจ. กรุงเทพประกันภัย กำหนด
  • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้า  ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
  • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและข้อยกเว้นของเงื่อนไขส่งเสริมการขายก่อนตัดสินใจซื้อประกันข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนด