ขับรถพาคุณแม่และคนที่คุณรักเที่ยว … อบอุ่น ปลอดภัย

เพียงซื้อประกันชั้น 1 รถยนต์หรือบิ๊กไบค์

รับ PT E-Voucher มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท

ตั้งแต่ วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย
 • สงวนสิทธิ์การมอบ PT E-Voucher ให้กับลูกค้า ที่ซื้อและชำระเงิน ประกันรถยนต์หรือบิ๊กไบค์ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2562 - 30 กันยายน 2562 ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น แบ่งประเภทดังนี้

  ประเภทประกันภัย
  ราคาเบี้ยประกันภัย
  (บาท)
  มูลค่า
  (บาท)
  ประเภท 1 ต่ำกว่า 20,000 800
  ประเภท 1 ตั้งแต่ 20,000 1,500
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการ โดยการให้ข้อมูลติดต่อกลับผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)
 • บริษัทจะทำการจัดส่ง SMS Link เพื่อกดรับสิทธิ์ PT E-Voucher จำนวน 3 ครั้ง โดยสามารถกด รับสิทธิ์ได้ครั้งละ 500 บาท ต่อ 1 SMS Link มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,500 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อ ประกันภัยประเภท 1 ที่มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 20,000 บาท และ SMS Link เพื่อกดรับสิทธิ์ PT E- Voucher จำนวน 2 ครั้ง โดยสามารถกดรับสิทธิ์ได้ครั้งละ 400 บาท ต่อ 1 SMS Link มูลค่ารวมทั้ง สิ้น 800 บาท สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันภัยประเภท 1 ที่มีมูลค่าเบี้ยประกันภัยต่ำกว่า 20,000 บาท
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าทำรายการชำระเต็มจำนวนเงิน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น
 • ลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับ PT E-Voucher ผ่านช่องทาง SMS ตามหมายเลข โทรศัพท์มือถือที่ได้ให้ไว้บนเว็บไซต์
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS ภายใน 30 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าชำระเบี้ยประกันภัยเรียบร้อยแล้ว
 • จำกัด  1  ท่าน /  1  กรมธรรม์ ตลอดรายการ
 • ลูกค้าสามารถกดรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ได้รับ SMS จนถึงวันที่  31 ธ.ค. 62
 • PT E-Voucher สามารถใช้ได้ที่สาขาตามที่กำหนด (ทั้งนี้หากลูกค้าไม่ใช้สิทธิ์ภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการใช้ E-Voucher โดยบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยใดๆ)
 • สามารถใช้ PT E-Voucher เป็นส่วนลด ได้เพียง 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ใบเสร็จ
 • ลูกค้าต้องกดรับสิทธิ์ก่อนเข้าใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันหรือกดรับสิทธิ์ห่างจากหัวจ่ายไม่น้อยกว่า 15 เมตร และแสดงรหัสการรับสิทธิ์บนหน้าจอมือถือกับพนักงาน PT ก่อนใช้บริการ
 • รหัสที่ได้รับไม่สามารถใช้ซ้ำได้
 • เมื่อใช้สิทธิ์ PT E-Voucher ชำระค่าสินค้าต้องใช้จนครบวงเงินที่ระบุในข้อความ E-Voucher ภายในครั้งเดียว บริษัทฯ จะไม่ทอนมูลค่าที่เหลือในวงเงินนั้นไม่ว่าในกรณีใด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 และ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)