โปรโมชั่น > โปรสุดว้าวววว!..ประกันรถยนต์ชั้น 2+
โปรสุดว้าวววว!..ประกันรถยนต์ชั้น 2+

โปรสุดว้าวววว!..ประกันรถยนต์ชั้น 2+

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส สำหรับลูกค้าที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2+ (รายปี)  ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด(มหาชน) โดยให้ข้อมูลติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์(www.krungsriautobroker.com) หรือ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (0-2828-7888)
  โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทลูกค้า

รับบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า (บาท)

ลูกค้าใหม่บ.เมืองไทยประกันภัย

200

ลูกค้าต่ออายุประกันบ.เมืองไทยประกันภัย

100

 

 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสจะถูกจัดส่งภายใน 45 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
 • ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสเป็นรายการส่งเสริมการขายของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดย บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงผู้ทำการประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเท่านั้น
 • หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญเทสโก้โลตัส เป็นไปตามที่ เทสโก้ โลตัสกำหนด
 • บัตรของขวัญเทสโก้โลตัสนี้ใช้จับจ่ายที่ห้างเทสโก้ โลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นการจับจ่ายสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ และยาสูบ ศูนย์อาหาร บิลเพย์เมนท์ และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของเทสโก้ โลตัส
 • บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัสนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอนหรือรวมมูลค่าระหว่างบัตร และไม่สามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินให้กิ๊ฟท์การ์ดใบอื่น
 • บัตรของขวัญเทสโก้ โลตัสนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้
 • เทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส ยกเลิกบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือบัตรสูญหาย
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 และ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ *
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ