โปรโมชัน > ประกันภัยโรคมะเร็งเบา เบา และ ประกันภัยโรคมะเร็ง คุ้ม คุ้ม
ประกันภัยโรคมะเร็งเบา เบา และ ประกันภัยโรคมะเร็ง คุ้ม คุ้ม

ประกันภัยโรคมะเร็งเบา เบา และ ประกันภัยโรคมะเร็ง คุ้ม คุ้ม

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สิทธิ์รับส่วนลด 5% ของค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ สำหรับผลิตภัณฑ์ประกันภัยโรคมะเร็งเบา เบา และ ประกันภัยโรคมะเร็ง คุ้ม คุ้ม ที่ซื้อผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (www.krungsriautobroker.com) และชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 – 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่มีการกรอกรหัสโปรโมชั่น “5RB2023” ตามเงื่อนไขที่กำหนด
  • โปรโมชันนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถร่วมกับโปรโมชันส่งเสริมการขายอื่นๆของ บริษัทฯได้
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของ  บริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  •  รับประกันภัยโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง