โปรโมชัน > คุ้มจุใจ ประกันภัยชั้น 2+ โดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
คุ้มจุใจ ประกันภัยชั้น 2+ โดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

คุ้มจุใจ ประกันภัยชั้น 2+ โดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดประกัน

ทุนประกัน

ทุนประกัน

200,000

บาท

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

บาท

ซ่อม

ซ่อม

อู่

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าเสียหายส่วนแรก

-

บาท

คุ้มครองชีวิตต่อคน
500,000 บาท

คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง 
10,000,000 บาท

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
1,000,000 บาท

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท

ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ให้ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (www.krungsriautobroker.com) รวมถึงซื้อผ่านช่องทาง LINE @Official Account ID คือ @krungsriautobroker สาขาโฮมโปรและสาขาเฟิร์สช้อยส์ ที่ขายประกันภัยรถยนต์เท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ต่อ 1 ราคาปกติเบี้ยประกันภัย 6,300 บาท หักส่วนลดโดยกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เหลือเบี้ยประกันภัยเพียง 5,700 บาท
  ต่อ 2 ผ่อนเงินสด สูงสุด 6 งวด กับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์
  ต่อ 3 รับบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า(บาท) ตามประเภทลูกค้า ดังนี้
 • ลูกค้าใหม่ บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) รับบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 200 บาท
 • ลูกค้าต่ออายุ บมจ.เอ็มเอสไอจี ประกันภัย (ประเทศไทย) รับบัตรของขวัญโลตัสมูลค่า 100 บาท
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย 16 มกราคม พ.ศ. 2566 – 31 มีนาคม พ.ศ. 2566 ลูกค้าที่เข้าร่วมโปรแกรมการผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิต จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิ์รายการนี้ได้
 • ค่าเบี้ยประกันภัยและทุนประกันภัยที่แสดงขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถ และรุ่นที่ขอเอาประกันภัย
 • สำหรับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่รวมถึงรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ไม่รับประกันรถยนต์ยี่ห้อ Audi, Benz, BMW, Chevrolet, Volk, Volvo รถ Sport, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กหลังคา หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุก หรือขนส่งสินค้า
 • คุ้มครองรถยนต์อายุ 2 ปี – 25 ปี เท่านั้น
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ สำหรับ แบตเตอรี่ ยาง และสารเหลว (ตามเงื่อนไข 100% sure)
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิ์รายการส่วนลดส่งเสริมการขายอื่นของ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายเดียวกันนี้ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขการส่งเสริมการขาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาท ถือคำตัดสินของ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษเงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดทำและประชาสัมพันธ์ โดยกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บมจ.อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด(มหาชน) (บริษัท)

เงื่อนไขการแบ่งจ่ายเงินสด

 • กรณีซื้อประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ (แบ่งชำระด้วยเงินสดไม่ต้องใช้บัตรเครดิต)
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจทุกประเภทที่มีเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 3,000 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์ สามารถเลือกแบ่งชำระค่าเบี้ยประกันภัยได้ 3 งวด หรือ 6 งวด โดยไม่มีดอกเบี้ย
 • สามารถแบ่งชำระได้พร้อมกันสูงสุด 3 กรมธรรม์
 • ลูกค้าจะได้รับ SMS QR Code และ ใบ Pay-In เพื่อใช้ในการชำระเงิน 
 • ลูกค้าต้องชำระเงินภายในวันที่กำหนดเท่านั้น
 • หากผิดนัด/ชำระล่าช้าจากวันที่ที่กำหนด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกกรมธรรม์
 • ลูกค้าต้องเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น (นิติบุคคลไม่สามารถแบ่งชำระได้)
 • ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับไม่สามารถเข้าร่วมแบ่งชำระด้วยเงินสด
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดการแบ่งชำระ เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัยกำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ LINE @Official account ID คือ @krungsriautobroker

​เงื่อนไขบัตรของขวัญ

 • บัตรของขวัญโลตัสจะถูกจัดส่งภายใน 30 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้ทำการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว 
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย กำหนด
 • ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จากัด (มหาชน) เป็นผู้จัดทำและประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขาย และบัตรของขวัญโลตัส จัดส่งโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 • หากกิดข้อพิพาท ให้คำตัดสินของบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ถือเป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการใช้บัตรของขวัญโลตัส เป็นไปตามที่โลตัสกำหนด
 • บัตรของขวัญโลตัสนี้ใช้จับจ่ายที่ห้างโลตัส ได้ทุกสาขายกเว้นการจับจ่ายสินค้าประเภทสุรา บุหรี่ และยาสูบ ศูนย์อาหาร บิลเพย์เมนท์ และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของโลตัส
 • บัตรของขวัญโลตัสนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน, คืนหรือทอนเป็นเงินสด, โอนหรือรวมมูลค่าระหว่างบัตร และไม่สามารถนำไปซื้อหรือเติมเงินให้กิ๊ฟท์การ์ดใบอื่น
 • บัตรของขวัญโลตัสนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/หรือบัตรเครดิตได้
 • โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญโลตัส ยกเลิกบัตรของขวัญโลตัส รวมถึงไม่ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร หรือบัตรสูญหาย

เพิ่ม คานะ เป็นเพื่อน เหมือนมีผู้ช่วยส่วนตัว

อีกหนึ่งช่องทางบริการ จาก กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์

เพียงคลิกเพิ่มเพื่อนที่ปุ่มด้านล่างได้เลยค่ะ

กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับค่ะ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ *
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชัน

โปรโมชันอื่นๆ