โปรโมชั่น > ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์การมอบ รหัสส่วนลดค่าโดยสาร Grab 20% ไปกลับสนาม-บิน (สูงสุดเที่ยวละ 200 บาท)ให้กับลูกค้า ที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส ตั้งแต่วันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 •  รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะทำการส่งรหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว ผ่านอีเมล์ที่ผู้เอาประกันได้รับกรมธรรม์หลังจากที่ชำระค่าเบี้ยประกันครบจำนวน
 • เงื่อนไขการใช้ส่วนลด ค่าโดยสาร Grab เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ทางบริษัทอยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และบริษัทประกันภัย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้
 • สิทธิพิเศษนี้ขอสงวนสิทธิ์รหัสส่วนลด Grab 20% สูงสุดไม่เกิน 200 บาท ต่อเที่ยว 2 รหัส(ใช้เดินทางไป และกลับสนามบิน) ต่อ 1 กรมธรรม์เท่านั้น
 • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้กับ Grab ที่ร่วมรายการ คือ GrabCar, GrabCar Plus, GrabTaxi, JustGrab, GrabTaxi(Advance), GrabXL(Advance) และ Taxi 6-seater(Advance)เท่านั้น
 • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% สำหรับการเดินทางที่ ต้นทาง หรือปลายทาง เป็นสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ เท่านั้น
 • สามารถใช้รหัสส่วนลด Grab 20% ได้จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2563
 • หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ ลูกค้าจะต้องนำส่งของรางวัลคืนให้กับบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) หรือชำระเงินคืนตามมูลค่าของรางวัลที่ได้รับ
 • บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับพิจารณาการรับประกันภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นผู้กำหนดเท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)  กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือดุลยพินิจของบริษัทฯและบริษัทประกันภัยเป็นที่สิ้นสุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถเปลี่ยน / แลก / ทอนเป็นเงินสดได้
 • รับประกันภัยโดยบริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) โทร.1231 #2921 
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง