โปรโมชั่น > สุดว้าววว!! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสสูงสุด 1,000 บาท
สุดว้าววว!! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสสูงสุด 1,000 บาท

สุดว้าววว!! บัตรกำนัลเทสโก้โลตัสสูงสุด 1,000 บาท

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • บัตรกำนัลเทสโก้โลตัส มูลค่า 1,000 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยรถมอเตอร์ไซต์บิ๊กไบค์ประเภท 1 ภาคสมัครใจของ บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ราคาเบี้ยประกันภัยฯตั้งแต่  25,000  บาท/ กรมธรรม์ ขึ้นไป โดยให้ข้อมูลติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (www.krungsriautobroker.com) หรือ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (0-2828-7888) เท่านั้น ทั้งนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562 - 31 มกราคม พ.ศ. 2563 บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะตรวจสอบผู้ได้รับโปรโมชั่น จากใบคำขอเอาประกันที่ได้ผ่านอนุมัติรับประกัน และ ออกกรมธรรม์เรียบร้อยแล้ว โดยดูจากวันที่เริ่มทำประกันภัย และเบี้ยประกันภัย เป็นเกณฑ์ในการเข้าโปรโมชั่น โดย บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะส่งบัตรของขวัญ เทสโก้ โลตัส ภายใน 60 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนจากทาง กรุงศรีออโต้ โบรคเกอร์
 • บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในเรื่องการรับประกันภัย เบี้ยประกัน และความคุ้มครอง ตลอดจนเงื่อนไขในการทำประกันภัยสำหรับรถมอเตอร์ไซต์ บิ๊กไบค์ ภายใต้นโยบาย ระเบียบ และการรับประกัน ของบริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ คปภ.
 • บัตรกำนัลนี้ใช้จับจ่ายที่ห้าง เทสโก้ โลตัสได้ทุกสาขา ยกเว้นการจับจ่ายสินค้าประเภทสุรา บุหรี่และยาสูบ ร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ศูนย์อาหาร บิลเพย์เมนท์ และร้านค้าในบริเวณพื้นที่เช่าของเทสโก้ โลตัส
 • บัตรของขวัญนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด สามารถคงมูลค่าคงเหลือในบัตรไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้
 • บัตรของขวัญนี้สามารถใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสดและ/หรือบัตรเครดิตได้
 • เทสโก้ โลตัส ขอสงวนสิทธิ์ในการรับ/คืนบัตรของขวัญ ยกเลิกบัตรของขวัญ ชดเชยความเสียหายกรณีที่บัตรชำรุดหรือมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับบัตร รวมถึงกรณีบัตรสูญหาย
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดและเฉพาะบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 และ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *หากตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ เราจะติดต่อกลับในวันทำการถัดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ