โปรโมชั่น > PA คิดถึง จัมโบ้
PA คิดถึง จัมโบ้

PA คิดถึง จัมโบ้

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • สงวนสิทธิ์การมอบ Starbucks e-Coupon ให้กับลูกค้า ที่ซื้อและชำระเงิน ประกันอุบัติเหตุ คิดถึง จัมโบ้(แผน2 หรือ แผน3) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563 ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
  • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)
  •  บริษัทประกันภัยจะทำการจัดส่ง Starbucks e-Coupon ผ่านระบบ SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่าน ตามที่ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ https://www.msig-thai.com/krungsriauto/travel ซึ่งท่านจะได้รับภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่กรมธรรม์อนุมัติ
  • หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัทประกันภัยแล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน Starbuckse-Coupon
  • Starbucks e-Coupon ที่จัดส่ง จะถูกจัดส่งตามมูลค่าที่ได้รับตามข้อกำหนดของรายการส่งเสริมการขายนี้เท่านั้น ซึ่งมูลค่าจะแสดงอยู่บน e-Coupon และท่านสามารถนำมาใช้ซ้ำได้ จนกว่ายอดเงินใน e-Coupon จะหมดไป
  • กรณีที่ท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถนำคูปองไปใช้งานต่อเนื่องในการจ่ายสินค้าได้ จนกว่าเงินใน e-Coupon จะหมดหรือเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จำกัดStarbucks e-Coupon ไม่เกิน 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จStarbucks
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • รับประกันภัยโดยบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง