โปรโมชั่น > ประกันสุขภาพ Office Smart & Play
ประกันสุขภาพ Office Smart & Play

ประกันสุขภาพ Office Smart & Play


เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)
 • สงวนสิทธิ์การมอบบัตรกำนัล tesco Lotus ให้กับลูกค้า ที่ซื้อประกันสุขภาพ Office Smart & Play ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2563  เท่านั้น
 • เบี้ยประกันภัยต้องมีจำนวนตั้งแต่ 500 บาทต่อเดือนขึ้นไป และถือกรมธรรม์นานกว่า 90 วัน รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาท ต่อ 1 กรมธรรม์
 • ความคุ้มครอง และผลประโยชน์เป็นไปตามที่กำหนดในกรมธรรม์
 • เงื่อนไข ข้อยกเว้นและรายละเอียดเป็นไปตามบริษัทรับประกันภัยกำหนด
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • ทางบริษัทรับประกันภัยจะจัดส่งของสมนาคุณตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย ภายใน 120 วัน หลังจากกรมธรรม์มีผลบังคับ
 • บัตรกำนัล Tesco Lotus สามารถใช้ชำระสินค้าที่ห้างเทสโก้ โลตัส ได้ทุกสาขา ยกเว้นการชำระค่าสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาสูบ การซื้อสินค้าในร้านขายยาและเวชภัณฑ์ ศูนย์อาหาร การชำระบิล และร้านค้าบริเวณพื้นที่เช่าของห้างเทสโก้ โลตัส
 • บัตรกำนัล Tesco Lotus ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
 • บัตรกำนัล Tesco Lotus ใช้ร่วมกับการชำระค่าสินค้าด้วยเงินสด และ/ หรือบัตรเครดิตได้
 • บัตรกำนัล Tesco Lotus สามารถเติมเงิน และคงมูลค่าเพื่อใช้ในคราวต่อไปได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืน ยกเลิก หรือชดเชยความเสียหาย กรณีบัตรชำรุดหรือสูญหาย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด(มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกีด(มหาชน) โทร.1758