โปรโมชั่น > เมืองไทย Happy Trip
เมืองไทย Happy Trip

เมืองไทย Happy Trip

 

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • สงวนสิทธิ์การมอบ Starbucks e-Coupon ให้กับลูกค้า ที่ซื้อและชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง เมืองไทย Happy Trip ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น
 • เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง เมืองไทย Happy Trip

ต่อที่ 1 รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท (รวมมูลค่าสูงสุด 500 บาท)    

ต่อที่ 2 ซื้อประกันรายปี รับเพิ่ม บัตรเงินสด King Power มูลค่าสูงสุด 1,500 บาท

 •  รายการส่งเสริมการขายนี้ สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านช่องทาง เว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)
 • บัตรกำนัล King Power จะจัดส่งตามที่อยู่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 30 วันหลังรายการเสร็จสิ้นและชำระเบี้ยประกันภัยครบแล้ว ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย ที่ระบุในข้อมูลการซื้อภายใน 30 วันหลังทำรายการเสร็จสิ้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
 • Starbucks e-Coupon ที่จัดส่งทาง SMS จะมีมูลค่า 100 บาท จะถูกจัดส่งให้เท่ากับมูลค่าที่ท่าน และผู้เดินทางทั้งหมดในกรมธรรม์ได้รับตามโปรโมชั่นผ่านทาง SMS 
 • ท่านสามารถส่งต่อ Starbucks e-Coupon ให้กับผู้เดินทางท่านอื่นๆท่านได้ ผ่านการส่ง SMS 
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นการแจก Starbucks e-Coupon บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
 • กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon 
 • การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ถือเป็นข้อยุติ และบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) แล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน e-Coupon
 • เปิดหน้าจอที่มีรูป Starbucks e-Coupon (ตามภาพ) ที่ได้รับมา และสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น (ทางร้านสตาร์บัคส์ไม่รับ e-Coupon ในรูปแบบการปริ้นกระดาษเพื่อใช้งานหน้าร้านค้า) 
 • กรณีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าใน Starbucks e-Coupon ผู้ใช้งาน QR Code จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้ในรูปแบบเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรกำนัลสตาร์บัคส์เท่านั้น
 • กรณีที่ท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถนำคูปองไปใช้งานต่อเนื่องในการจ่ายสินค้าได้ จนกว่าเงินใน e-Coupon จะเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จำกัด 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ 
 •  คูปองดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่นของบัตรกำนัลสตาร์บัคส์, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ 
 • ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์การสะสมดาวของ My Starbucks Rewards™ หากลูกค้าใช้จ่ายด้วย Starbucks e-Coupon 
 • คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านสตาร์บัคส์ได้ 
 • กรณีที่พบว่ามูลค่าเงินในบัตรไม่ตรงกับเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อกลับมายังบริษัท เมื่องไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1484 โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขกรมธรรม์, เลข 16 หลักที่อยู่ด้านล่าง QR code เพื่อทางบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการส่งตรวจสอบกับทางบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
 • มูลค่าเงินใน Starbucks e-Coupon ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นกรณีเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งมูลค่า Starbucks e-Coupon ที่เกิดจากบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น 
 • ทางบริษัทฯ และบริษัทประกันภัย จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือการเรียกร้องใดๆ ในกรณีเครื่องสแกนหน้าร้านสตาร์บัคส์มีปัญหา ทั้งนี้ทางร้านสตาร์บัคส์จะดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าต่อไป
 • ระยะเวลาการใช้ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฎใน Starbucks e-Coupon นับจากวันที่บริษัทประกันภัย ทำการสั่งซื้อกับ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาหลังจากลูกค้าได้รับ Starbucks e-Coupon ได้
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • รับประกันภัยโดยบริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร.1484
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง