โปรโมชั่น > โปรพิเศษ! ..สำหรับลูกค้าเก่า ซื้อประกันรถ
โปรพิเศษ! ..สำหรับลูกค้าเก่า ซื้อประกันรถ

โปรพิเศษ! ..สำหรับลูกค้าเก่า ซื้อประกันรถ

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

ต่อที่ 1

 • สงวนสิทธิ์การมอบส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิสูงสุด 12% หรือ ผ่อนชำระเบี้ยประกัน 0% สูงสุด 10 เดือน สำหรับลูกค้าซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลชั้น 1  หรือประกันบิ๊ก ไบค์ชั้น 1  และชำระเงินครบถ้วนตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30  ธันวาคม พ.ศ. 2564 โดยการให้ข้อมูลเพื่อติดต่อกลับผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ เท่านั้น (www.krungsriautobroker.com)

ลูกค้าใหม่ที่ทำประกันกับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์เป็นครั้งแรก และมีสินเชื่อกรุงศรี ออโต้ ซึ่งยังไม่ได้ทำการปิดบัญชีสินเชื่อ

ค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ ส่วนลด  รับคะแนนเดอะวัน*
ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป 10% 

1,200 คะแนน
มูลค่า 150 บาท

ต่ำกว่า 12,000 บาท -

800 คะแนน
มูลค่า 100 บาท

ลูกค้าปีต่อกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ที่ต่อประกัน และมีสินเชื่อกรุงศรี ออโต้ ซึ่งยังไม่ได้ทำการปิดบัญชีสินเชื่อ

ค่าเบี้ยประกันภัยสุทธิ ส่วนลด  รับคะแนนเดอะวัน*
ตั้งแต่ 12,000 บาทขึ้นไป 12%

1,200 คะแนน
มูลค่า 150 บาท

ต่ำกว่า 12,000 บาท 8%

800 คะแนน
มูลค่า 100 บาท


ต่อที่ 2*สงวนสิทธิ์การมอบคะแนนเดอะวันตามตารางด้านบน ให้กับลูกค้าที่มีสินเชื่อกรุงศรี ออโต้ ซึ่งยังไม่ได้ทำการปิดบัญชีสินเชื่อ และซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลชั้น1 หรือบิ๊กไบค์ชั้น 1 เท่านั้น

 • สงวนสิทธิ์การมอบคะแนนเดอะวัน ให้กับลูกค้าที่มีสินเชื่อกรุงศรี ออโต้ ซึ่งยังไม่ได้ทำการปิดบัญชีสินเชื่อ และ ซื้อประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลชั้น1 หรือบิ๊กไบค์ชั้น 1 เท่านั้น
 • ​การผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% สูงสุด 10 เดือน เฉพาะบริษัทประกันภัยและบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยเงื่อนไขการผ่อนชำระแบ่งชำระสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) กำหนด
 • ค่าเบี้ยและทุนประกันที่แสดงขึ้นอยู่กับยี่ห้อรถ และรุ่น ที่ทำประกันภัย
 • ลูกค้าที่ใช้สิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้จะไม่สามารถเข้าร่วมรับสิทธิ์รายการส่วนลดส่งเสริมการขายอื่นของ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถ ขาย แลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียด เงื่อนไขและข้อยกเว้นของเงื่อนไขส่งเสริมการขายก่อนตัดสินใจซื้อประกัน
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • ลูกค้าควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขของกรมธรรม์ก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนดและเฉพาะบริษัทประกันภัยที่ร่วมรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-708-8555 (จ-ศ เวลา 8.30-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือ LINE @Official account ID คือ @KRUNGSRIAUTO
 • รถจักรยานยนต์ บิ๊ก ไบค์จะต้องมีขนาดเครื่องยนต์ 250 cc ขึ้นไป

เงื่อนไขการรับคะแนนเดอะวัน (The1)

 • การรับคะแนนสะสมเดอะวัน จะได้รับผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ (Go by Krungsri Auto) กรณีที่ลูกค้ายังไม่มีแอปพลิเคชัน จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน สมัคร และเชื่อมต่อความเป็นสมาชิก เดอะวัน ผ่านแอพพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ก่อน
 • บริษัท จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, หมายเลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนสะสมเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับบริษัทเท่านั้น
 • ลูกค้าต้องกดรับรางวัลที่หน้าแคมเปญตามข้อความที่ได้รับภายใน 90 วันทำการนับแต่ได้รับข้อความ เพื่อยืนยันการรับคะแนนสะสมเดอะวัน ผู้ให้บริการจะเติมคะแนนสะสมเข้าบัญชีคะแนนเดอะวันที่ผูกไว้กับหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ลูกค้า ได้ระบุประกอบการทำสัญญากับบริษัทเท่านั้น และจะแสดงคะแนนผลรวมของเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ ภายใน 15 วันทำการ หลังจากที่ลูกค้ากดรับสิทธิ์ครบตามขั้นตอนที่กำหนด
 • คะแนนสะสมดังกล่าว ไม่สามารถแลกเปลี่ยน คืน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ลูกค้า 1 สัญญา สามารถรับคะแนนสะสม ได้ 1 ครั้ง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบัตรกำนัล ตลอดจนเงื่อนไขอื่นๆ และของกำนัลที่มีมูลค่าเทียบเท่าโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เงื่อนไขการใช้คะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของผู้ให้บริการคะแนนเดอะวัน
 • การสมัคร หรือเชื่อมต่อ เดอะวัน จะมีหนังสือแสดงความยินยอม ที่รองรับสำหรับการส่งข้อมูลส่วนบุคคล และการนำข้อมูลไปใช้ และให้คะแนนสะสมเดอะวันได้
 • กรณีลูกค้าไม่เป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการสมัครสมาชิกผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน บริษัท จะทำการส่ง ชื่อ นามสกุล, วันเดือนปีเกิด, หมายเลขโทรศัพท์, เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการสมัครสมาชิก และเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 • กรณีลูกค้าเป็นสมาชิก เดอะวัน ลูกค้าต้องดำเนินการ เชื่อมต่อ เพื่อแสดงความเป็นสมาชิก ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ เพื่อดำเนินการรับคะแนนเดอะวัน บริษัท จะทำการส่ง เลขบัตรประชาชน ของลูกค้าที่ทำสัญญา ตามเงื่อนไขที่กำหนด ไปยังผู้ให้บริการ (บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด) โดยผู้ให้บริการจะดำเนินการเชื่อมต่อกับ โก บาย กรุงศรี ออโต้ จนแล้วเสร็จ
 • ผู้มีสิทธิ์รับคะแนนสะสมเดอะวัน ผ่านแอปพลิเคชัน โก บาย กรุงศรี ออโต้ จะต้องเป็นลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา และมีสัญชาติไทยเท่านั้น สอบถามรายละเอียดการรับคะแนนสะสมเดอะวัน เพิ่มเติมได้ที่ Krungsri Auto call center 02-740-7400 เวลา 09:00 – 17:00 น. ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ *
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ