โปรโมชั่น > ชวนเพื่อนมาร่วมเป็น ครอบครัวเดียวกัน กับ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์
ชวนเพื่อนมาร่วมเป็น ครอบครัวเดียวกัน กับ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์

ชวนเพื่อนมาร่วมเป็น ครอบครัวเดียวกัน กับ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์

รายละเอียดแคมเปญ

 • รับ Tesco Lotus e-voucher มูลค่า 400 บาท เพียงแนะนำเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ หรือ บิ๊กไบค์ สำหรับค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 20,001 บาทขึ้นไป ต่อคัน
 • รับ Tesco Lotus e-voucher มูลค่า 200 บาท เพียงแนะนำเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ หรือ บิ๊กไบค์ สำหรับค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 12,001 – 20,000 บาทขึ้นไป  ต่อคัน
 • รับ Tesco Lotus e-voucher มูลค่า 100 บาท เพียงแนะนำเพื่อนมาซื้อประกันรถยนต์ หรือ บิ๊กไบค์ สำหรับค่าเบี้ยประกันตั้งแต่ 5,000 – 12,000 บาทขึ้นไป  ต่อคัน

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

 • ลูกค้ากรุงศรี ออโต้ (“ผู้แนะนำ”) ที่ยังมีบัญชีสินเชื่อหรือถือกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ จะมีสิทธิ์ได้ของกำนัลก็ต่อเมื่อ ได้แนะนำรายการส่งเสริมการขายนี้ให้กับบุคคลที่สาม (“ผู้ถูกแนะนำ”) และผู้ถูกแนะนำได้ทำการใส่รายละเอียดข้อมูลในการติดต่อกลับพร้อมกรอกทะเบียนรถและจังหวัดที่จดทะเบียนของผู้แนะนำครบถ้วนที่ https://www.krungsriautobroker.com/Promotions/MemberGetsMember2020
 • ผู้ถูกแนะนำ จะต้องไม่เป็นผู้ที่มีบัญชีสินเชื่อกับกรุงศรี ออโต้ หรือถือกรมธรรม์ที่ซื้อผ่านกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์)
 • ผู้แนะนำต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกับผู้ถูกแนะนำ
 • สงวนสิทธิ์การมอบ e-voucher สำหรับที่มีการลงทะเบียนการร่วมแคมเปญรายการ Member Gets Member สมบูรณ์ผ่าน https://www.krungsriautobroker.com/Promotions/MemberGetsMember2020 และกรอกข้อความครบถ้วนเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การมอบ e-voucher ให้กับผู้แนะนำ สำหรับกรมธรรม์ของผู้ถูกแนะนำที่อนุมัติและชำระเงินครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เท่านั้น
 • บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด จะจัดส่ง sms e-voucher ผ่านช่องทาง SMS ให้แก่ผู้แนะนำ ภายใน 60 วันหลังจากผู้ถูกแนะนำได้ชำระค่าเบี้ยประกันครบถ้วนและกรมธรรม์ตามข้อมูลที่ผู้ถูกแนะนำได้ให้ไว้เท่านั้นได้รับการอนุมัติแล้ว โดยผู้แนะนำจะได้รับ e-voucher 1 สิทธิ์ ต่อ 1 คัน
 • ผู้แนะนำจะได้รับบัตรกำนัล (ในรูปแบบ e-voucher) และจะได้รับ QR Code ที่มีมูลค่าตามกำหนด สำหรับใช้แทนเงินสดที่ห้างเทสโก้ โลตัส ทุกสาขา ผ่านช่องทาง SMS ตามเบอร์ติดต่อที่ท่านให้ไว้กับทางบริษัทฯ โดยสามารถ สอบถามเพิ่มเติมที่ 02 – 331 – 8344 และต้องลงทะเบียนรับบัตรกำนัลภายใน 30 วัน หากไม่ลงทะเบียนและใช้สิทธิ์ภายในวันที่กำหนด จะถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์รับบัตรกำนัลดังกล่าวทันที
 • หลังจากที่ผู้แนะนำลงทะเบียนรับบัตรกำนัล (ในรูปแบบ e-voucher) ผู้แนะนำสามารถกลับมาที่ลิงค์รับบัตรกำนัลในช่องทาง SMS เพื่อนำบัตรกำนัล (ในรูปแบบ e-voucher) ไปใช้ที่สาขาของเทสโก้ โลตัสได้ภายใน 30 วันนับจากวันที่ลงทะเบียนเท่านั้น
 • บัตรกำนัลจะถูกจัดส่งในรูปแบบ e-voucher มูลค่า 100 บาท รวมจำนวนเท่ากับมูลค่าของกำนัลที่ผู้แนะนำแต่ละท่านมีสิทธิ์ได้รับ
 • บัตรกำนัล (ในรูปแบบ e-voucher) สามารถใช้แทนเงินสดได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่านั้น หากผู้แนะนำไม่ใช้บัตรกำนัลภายในวันที่กำหนดจะถือว่าผู้แนะนำสละสิทธิ์ใช้บัตรกำนัลดังกล่าวทันที
 • บัตรกำนัล (ในรูปแบบ e-voucher) ไม่สามารถถอน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือรูปแบบการชำระอื่น และไม่สามารถทอนส่วนต่างเป็นเงินสด กรณีซื้อสินค้าน้อยกว่ามูลค่าของคูปอง
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์ส่งข้อมูลเพื่อดำเนินการส่ง e-voucher ให้กับ บริษัท ช็อคโก้ คาร์ด เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (“บริษัท")  ซึ่งเป็นผู้ให้บริการลงทะเบียนรับบัตรกำนัล (ในรูปแบบ e-voucher) และการใช้บัตรกำนัล (ในรูปแบบ e-voucher) สำหรับผู้แนะนำ
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าการตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรณีที่ผู้ถูกแนะนำมีรายชื่อซ้ำกับผู้แนะนำท่านอื่น กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้รางวัล กับผู้แนะนำที่ลงทะเบียนกับกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ครบถ้วนก่อนเป็นสำคัญ
 • พนักงานสังกัดกรุงศรี ออโต้ และ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
 • ผู้ถูกแนะนำจะต้องไม่ใช่พนักงานธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ

รายละเอียดของผู้ถูกแนะนำเพื่อติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *เนื่องด้วยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
ทะเบียนรถของผู้แนะนำ *
กรอกทะเบียนรถและจังหวัดที่จดทะเบียนของผู้แนะนำ
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ