โปรโมชั่น > รับฟรี! ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19 (นาน 2 เดือน)
รับฟรี! ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19 (นาน 2 เดือน)

รับฟรี! ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19 (นาน 2 เดือน)

ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 

เมื่อชีวิตยังคงต้องเสี่ยงกับไวรัสโคโรนา...ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจในสถานการณ์วิกฤต
รับฟรี! ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19 ระยะเวลาคุ้มครองนาน 2 เดือน เมื่อตรวจพบภาวะ*ไวรัสโคโรนา (COVID-19) รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท และค่าชดเชยรายวันจากการรักษาตัวในฐานะผู้ป่วยในจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะ*จากไวรัสโคโรนา (COVID-19) 500บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 15 วัน


เงื่อนไขการรับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองประกันภัยCOVID-19

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียน รับสิทธิ์ผ่าน www.krungsriautobroker.com และกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน ระหว่าง 28 ธันวาคม 2563 – 31 มกราคม 2564
 • ผู้รับสิทธิ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 20-60 ปี ณ วันที่ลงทะเบียนรับฟรีประกันภัย
 • ฟรีประกันภัยนี้สำหรับผู้รับสิทธิ์ที่มีสัญชาติไทย และพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • จำกัดการลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 คน/ 1 กรมธรรม์เท่านั้น (นับรวมการรับสิทธิ์จากทุกช่องทางและโครงการ “ประกันอุ่นใจ คุ้มภัย COVID-19”)
 • ผู้รับสิทธิ์ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพ
 • ระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือน โดยความคุ้มครองเริ่มตั้งแต่เวลา 00.01น. ของวันที่ถัดไปจากวันที่ลูกค้าลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์  และเมื่อครบกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 2 เดือน กรมธรรม์จะสิ้นสุดเวลา 24.00 น. ทันทีโดยไม่มีการต่ออายุอัตโนมัติ
 • กำหนดระยะเวลารอคอย 14 วัน นับจากวันที่กรมธรรม์นี้มีผลบังคับ (ไม่คุ้มครอง 14 วันแรก) โดยรวมอยู่ในระยะเวลาเอาประกันภัย 2 เดือนแล้ว
 • ชื่อของผู้รับสิทธิประโยชน์ต้องตรงกับชื่อ-นามสกุล ที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับสิทธิ์เท่านั้น
 • กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังมิได้รักษาให้หายขาดก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้มีผลบังคับ
 • *ภาวะ หมายถึง ภาวะโคม่า(Coma) หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว(Brain Death and Neurologic Failure) หรือภาวะการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย(Terminal Illness)
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับ SMS จาก บมจ. ซิกน่า ประกันภัย เพื่อยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จภายใน 24 ชั่วโมง และจะได้รับ SMS พร้อมลิงค์กรมธรรม์อีกครั้ง ภายใน 7 วันทำการหลังจากลงทะเบียนสำเร็จ ซึ่งจะส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่าน ที่ใช้ลงทะเบียน
 • ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยการเจ็บป่วยด้วยภาวะ*ที่มีสาเหตุมาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับรายย่อย(ไมโครอินชัวรันส์) ซึ่งรับประกันภัยโดย บมจ.ซิกน่า ประกันภัย
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บมจ. ซิกน่า ประกันภัย กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีที่มีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร.1758 วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-20.00น. และวันเสาร์-อาทิตย์ 08.30-17.30น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

*หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

•บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย