โปรโมชั่น > ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี 30 วัน
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี 30 วัน

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฟรี 30 วัน

ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 

โครงการ “กรมธรรม์ประกันภัย อุ่นใจปีใหม่พลัส (ประกันภัยกลุ่ม) (ไมโครอินชัวรันส์)” 
กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ร่วมกับ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย  มอบประกันอุบัติเหตุปีใหม่อุ่นใจ จำนวน 10,000 คนแรกโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน ด้วยวงเงินคุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท ครอบคลุมกรณีเสียชีวิต และทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุ

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับสิทธิ์

 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียน รับสิทธิ์ผ่าน www.krungsriautobroker.com และกรอกข้อมูลในการลงทะเบียนให้ครบถ้วน พร้อมใส่รหัสโปรโมชั่น “KA2020” ระหว่าง วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 เท่านั้น
 • ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ ต้องมีอายุ 20-70 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • จำกัด 1 สิทธิ์ต่อ 1 หมายเลขบัตรประชาชน 
 • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน (นับจากวันที่ลงทะเบียนสำเร็จ)
 • เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)จะส่ง SMS ไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือ 10 หลักของท่าน ตามที่ให้ข้อมูล เพื่อยืนยันสิทธิ์ในวันทำการถัดไป โดยกรมธรรม์จะเริ่มคุ้มครองหลังเวลาเที่ยงคืนของวันที่ลงทะเบียนสำเร็จเป็นต้นไป
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข เป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดความคุ้มครอง

 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ ไม่รวมการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต การสูญเสียมือ เท้า การสูญเสียสายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้ายร่างกาย และ/หรือ อุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จำนวนเงินเอาประกันภัย 50,000 บาท
 • ผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายในการจัดการงานศพกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วย (ยกเว้นกรณีเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยภายใน 15 วันแรก นับจากวันเริ่มต้นระยะเวลาประกันภัย) จำนวนเงินเอาประกันภัย 5,000 บาท
 •  ผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาล เนื่องจากอุบัติเหตุ (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) จำนวนเงินเอาประกันภัย 150 บาทต่อวัน

ข้อยกเว้นที่การประกันภัยไม่คุ้มครอง

 • การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะที่อยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ (มีแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป)
 • การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
 • การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อ หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับมาจากอุบัติเหตุ (ใช้ยกเว้นเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 4 เท่านั้น)
 • การแท้งลูก เว้นแต่ผู้เอาประกันเสียชีวิต บริษัทผู้รับประกันภัยจะจ่ายผลประโยชน์ตามข้อตกลงคุ้มครอง แล้วแต่กรณี
 • สงคราม การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม
 • ขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม ตั้งแต่ระยะเวลาที่เข้าปฏิบัติการจนถึงวันสิ้นสุดการปฏิบัติการนั้น
 • การก่อการร้าย

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) (“บริษัทฯ”) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียด

 • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัย บริษัทรับประกันภัยอาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย