โปรโมชั่น > คุ้ม หนัก จัดเต็ม !!! เบี้ยประกันรถชั้น 2+
คุ้ม หนัก จัดเต็ม !!! เบี้ยประกันรถชั้น 2+

คุ้ม หนัก จัดเต็ม !!! เบี้ยประกันรถชั้น 2+

รายละเอียดประกัน

ทุนประกัน

ทุนประกัน

200,000

บาท

ทรัพย์สินส่วนบุคคล

ทรัพย์สินส่วนบุคคล

1,000,000

บาท

ซ่อม

ซ่อม

อู่

ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ค่าเสียหายส่วนแรก

-

คุ้มครองชีวิตต่อคน
500,000 บาท

คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง 
10,000,000 บาท

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
1,000,000 บาท

อุบัติเหตุส่วนบุคคล
100,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล
100,000 บาท

ประกันตัวผู้ขับขี่
200,000 บาท

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย

  • ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ. 2563
  • ราคาปรกติ 6,399 บาท หักส่วนลดโดยกรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์เหลือ 5,800 บาท
  • คุ้มครองรถอายุ 2 - 20 ปี
  • ผ่อนชำระเบี้ยประกันภัย 0% นาน 3 เดือน เฉพาะบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น โดยเงื่อนไขการแบ่งชำระสินค้า/บริการจะเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดการรับสิทธิพิเศษ เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจ
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) กำหนด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *เนื่องด้วยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น

โปรโมชั่นอื่นๆ