โปรโมชั่น > รับไปเลย ส่วนลด Starbucks e-coupon
รับไปเลย ส่วนลด Starbucks e-coupon

รับไปเลย ส่วนลด Starbucks e-coupon

เงื่อนไขการส่งเสริมการขาย
 • ส่วนลด Code Starbucks e-coupon  มูลค่า 100 บาท เฉพาะลูกค้าใหม่ที่สมัครและชำระเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประเภทสมัครใจของ บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)
  โดยให้ข้อมูลติดต่อผ่านช่องทางเว็บไซต์ กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (www.krungsriautobroker.com) หรือ ผ่านช่องทางโทรศัพท์ (0-2828-7888) ทั้งนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่นได้
 • การจัดส่ง Code Starbucks e-coupon จะถูกจัดส่งในรูปแบบ SMS ผ่านหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่แจ้งไว้บนเว็บไซต์ โดยบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) จะทำการจัดส่ง e-coupon ให้แก่ลูกค้าภายในระยะเวลา 15 วัน นับตั้งแต่ลูกค้าได้ทำการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนและถูกต้องแล้ว
 • ระยะเวลาการส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562
 • Code Starbucks e-coupon สามารถใช้ได้ถึง 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทย ยกเว้นสาขาที่อยู่ในสนามบินทุกสาขา เงื่อนไขเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวเท่านั้น
 • กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ ในนามของ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน) เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น
 • การรับประกันภัยและเงื่อนไขในการรับของรางวัล เป็นไปตามเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย
 • ผู้ซื้อควรศึกษาทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 • ไม่สามารถใช้โปรโมชั่นนี้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของสตาร์บัคส์ ได้
 • ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนต่างจากส่วนลดดังกล่าวไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือนำไปเป็นส่วนลดในการใช้บริการครั้งถัดไปได้