ประกันสุขภาพ Health Trust

ประกันสุขภาพ Health Trust

เมืองไทยประกันภัย
  • ค่ารักษาพยาบาลแบบเหมาจ่ายตามจริง ดูแลคุณทั้งบาดเจ็บและเจ็บป่วย ครอบคลุม โควิด-19 และโรคที่มีสาเหตุเกิดจากฝุ่น PM 2.5
  • ไม่จำกัดวงเงินค่ารักษาต่อครั้ง สูงสุดถึง 1 ล้านบาทต่อปี
  • คุ้มครองค่าห้องสูงสุด 14,000 บาทต่อวัน
  • สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงผู้เอาประกันอายุ 70 ปี

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เป็นไปตามประกาศของกรมสรรพากร

รายละเอียดและแผนความคุ้มครอง


​เงื่อนไขการรับประกัน
1. ผู้เอาประกันภัยมีอายุ 20 - 60 ปี (สามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้สูงสุดถึงผู้เอาประกันอายุ 70 ปี)
2. เบี้ยประกันภัยจะปรับเพิ่มขึ้นตามช่วงอายุ
3. ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่มีโรคประจำตัว (ผู้เอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัยและผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทรับประกันภัย)
4. ซื้อได้ 1 คนต่อ 1 กรมธรรม์ประกันภัย
5. รับประกันเฉพาะคนไทย (ไม่รับชาวต่างชาติ)


ข้อยกเว้นสำคัญ
1. การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยรวมถึงสภาวการณ์และอาการเรื้อรังที่เกิดขึ้นก่อนวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก  
2. 
การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก ความคุ้มครองการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจะคุ้มครองทันทีนับจากวันที่กรมธรรม์มีผลบังคับครั้งแรก  
3. 
การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด, ริดสีดวงทวาร, ไส้เลื่อนทุกชนิด, ต้อเนื้อหรือต้อกระจก, การตัดทอนซิลหรืออดีนอยด์, นิ่วทุกชนิด, เส้นเลือดขอดที่ขา, เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน (Waiting Period) หลังจากที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับเป็นครั้งแรก


อาชีพไม่รับประกันภัย
 ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ ช่างปูน ช่างเหล็ก ช่างทาสี ช่างไฟฟ้า ช่างท่อ ช่างประปา ช่างซ่อมเครื่อง ช่างหม้อน้ำ กรรมกร
พนักงานทำความสะอาด พนักงานฉีดยาฆ่าแมลง-กำจัดปลวก พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานดับเพลิง นักประดาน้ำคนงานในโรงงานผลิตแก๊ส วัตถุระเบิด ดินปืน คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน คนงานในเหมืองแร่
นักกีฬาอาชีพประเภทที่มีการใช้ความเร็วในการแข่งขัน การปะทะกัน เช่น แข่งรถ ชกมวย รักบี้ เป็นต้น
อาชีพทำไร่ ทำสวน และประมง เช่น คนกรีดยาง คนงานในไร่ ในสวน ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ลูกเรือประมง
คนขับรถ คนขับเรือ คนขับรถส่งของ-เอกสาร จักรยานยนต์รับจ้าง


คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย

รับประกันภัยโดย บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย