ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันชั้น 2+ บิ๊กไบค์ อายุรถ 1-5 ปี

เริ่มต้นเพียง

6,000.00บาท / ปี

ชั้น 2+

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

รายละเอียดประกัน

ทุนประกัน

30,000

บาท

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

บาท

ซ่อม

อู่

ค่าเสียหายส่วนแรก

-

- รับประกันเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รหัส 610)
- รับรถอายุไม่เกิน 5 ปี
- เฉพาะรถจักรยานยนต์ 250 CC ขึ้นไป

คุ้มครองชีวิตต่อคน
500,000 บาท

คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง 
10,000,000 บาท

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
1,000,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
200,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล
0 บาท

ประกันตัวผู้ขับขี่
500,000 บาท
ประกันภัยไทยวิวัฒน์

ประกันชั้น 2+ บิ๊กไบค์ อายุรถ 1-5 ปี

ชั้น 2+

รายละเอียดประกัน

ทุนประกัน

30,000

บาท

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,000,000

บาท

ซ่อม

อู่

ค่าเสียหายส่วนแรก

-

- รับประกันเฉพาะรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (รหัส 610)
- รับรถอายุไม่เกิน 5 ปี
- เฉพาะรถจักรยานยนต์ 250 CC ขึ้นไป

คุ้มครองชีวิตต่อคน
500,000 บาท

คุ้มครองชีวิตต่อครั้ง 
10,000,000 บาท

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 
1,000,000 บาท
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
200,000 บาท

ค่ารักษาพยาบาล
0 บาท

ประกันตัวผู้ขับขี่
500,000 บาท
เริ่มต้นเพียง

6,000.00บาท / ปี

รายละเอียดในการติดต่อกลับ

ชื่อ นามสกุล *
โทรศัพท์ติดต่อ *
อีเมล
วัน เวลา ติดต่อกลับ * *เนื่องด้วยมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด
รายละเอียดเพิ่มเติม
รหัสโปรโมชั่น