มาดูกันว่าประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี แบบไหนได้บ้าง

18/11/2022 14:18 น.

นอกจากการออมเงิน การเล่นหุ้นแล้ว การทำประกันชีวิต ก็เป็นอีกหนึ่งการลงทุนที่ได้รับความนิยมในสมัยนี้ เพราะนอกจากจะเป็นการลงทุนกับความไม่แน่นอนจากสุขภาพร่างกายของตัวเราแล้ว ยังเป็นการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับตนเอง และครอบครัว ในยามที่บาดเจ็บ หรือแก่ชราอีกด้วย แต่นอกจากการสร้างความมั่นคงมั่งคั่งในชีวิตแล้ว ประกันชีวิตก็ยังสามารถนำมาลดหย่อนภาษีตามกฎหมายได้อีกด้วย ในวันนี้ คานะ จะพาทุกคนมาทำความรู้ ทำความเข้าใจ ว่าประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี แบบไหนได้บ้าง?

สาเหตุที่ประกันชีวิต สามารถลดหย่อนภาษีได้


ที่มาของรูป:

https://www.freepik.com/free-photo/happy-asian-young-family-homeowners-bought-new-house-japanese-mom-dad-daughter-embracing-looking-forward-future-new-home-after-moving-relocation-sitting-sofa-with-boxes-together_6142477.htm#query=insurance&position=6&from_view=search&track=sph

เหตุผลที่ประกันชีวิต สามารถลดหย่อนภาษีได้ เพราะว่าการทำประกันถือว่าเป็นการสร้างความมั่นคงประเภทหนึ่ง เช่นเดียวกับการออมเงิน สามารถมอบผลตอบแทนต่อความเสียหาย หรือเงินชดเชยยามเจ็บป่วย หรือแก่ชรา ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงมอบสิทธิพิเศษให้กับคนที่ทำประกันชีวิตด้วยการใช้ลดหย่อนภาษี เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และเพิ่มแรงจูงใจให้คนสนใจมาทำประกันชีวิตมากขึ้น

ประกันชีวิตแบบไหนบ้างที่ลดหย่อนภาษีได้

แม้ว่าทางภาครัฐจะมีนโยบายลดหย่อนภาษีให้กับคนที่ทำประกันชีวิต แต่กระนั้นก็ไม่ได้ครอบคลุมกับประกันทุกประเภท โดยทางกรมสรรพากรได้ระบุสิทธิในการลดหย่อนภาษีสำหรับประกันชีวิตที่คุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป สำหรับประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี หลักๆ จะมี 2 ประเภท ได้แก่ ประกันชีวิตแบบทั่วไป และประกันชีวิตแบบบำนาญ

ประกันชีวิตแบบทั่วไป