ประกันรถพร้อมใช้ > ประกันภัยรถยนต์ > ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์
ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์

ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์

ประกันภัยไทยวิวัฒน์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

นวัตกรรมการประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ ที่ให้ความคุ้มครองเหมือนกับกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบเดิม แต่ช่วยให้ผู้เอาประกันประหยัดค่าเบี้ยประกันกว่าแบบรายปีถึง 40 เปอร์เซ็นต์ โดยประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ จะคิดค่าเบี้ยประกันภัยจากจำนวนการใช้รถยนต์ตามจริงเป็นนาที หากจอดรถไว้ หรือไม่ได้ขับก็ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัย ประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์ มีความคุ้มครองให้เลือกทั้ง ประเภท 1 และ 2+
 

  • เปิด-ปิดอัตโนมัติ
  • เติมชั่วโมงความคุ้มครองได้
  • บริการซ่อมอู่/ศูนย์กว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

 

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันทุกครั้ง

หมายเหตุ : กรุงศรี ออโต้ โบรคเกอร์ (ในนามของบริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)) ("บริษัทฯ") เป็นเพียงนายหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้น การรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของบริษัทประกันภัย

รับประกันภัยโดย บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ทั้งนี้อาจมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย